Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Surface

Curaduron Ifanc 2006

12 Awst 2006 - 30 Medi 2006

Lipsticks

Image 1 of 8 next >   Mair Hughes, Red Marker, 2003

Curated by Oriel Davies’ Young Curators, 'Surface' brings together the work of twenty-six artists from Wales and the Border regions. The exhibition includes work by Richard Bevan, Morag Colquhoun, Barrie J Davies, Carwyn Evans, Kevin Hunt, Matthew Jenkins, Jools Johnson, Tim Long, Matthew Richardson and William Roberts.

Surface yw’r arddangosfa ddiweddaraf yn Oriel Davies i’w chynhyrchu a’i chreu gan grwp y Curaduron Ifainc. Yn awr yn ei ail flwyddyn lwyddiannus iawn, mae prosiect y Curaduron Ifainc wedi profi eto fod naw mis o waith caled ac egni a gyfrannwyd gan y bobl ifanc hyn yn amser ac ymdrech gwerth chweil! Mae’r arddangosfa uchelgeisiol hon yn dwyn ynghyd waith chwech ar hugain o artistiaid o Gymru a’r Gororau, ac mae’n destament i frwdfrydedd gwirioneddol y Curaduron Ifainc a’u gweledigaeth dros gelf weledol gyfoes.

Dewiswyd y chwech ar hugain o artistiaid o blith dros naw deg o gyflwyniadau o ansawdd uchel, ac roedd hon yn ddim ond un o’r llu o dasgau a gyflawnwyd gan grwp y Curaduron Ifainc. Roedd y rhai a ddewiswyd, meddyliai’r grwp, efallai ar adegau critigol o fewn eu gyrfaoedd neu eu gwaith: efallai nad yw rhai o anghenraid wedi dod i’r amlwg eto; mae rhai yn artistiaid newydd, ifanc ac yn rhai sy’n ymddangos, yn syth allan o’r coleg;  gall rhai eraill fod wedi bod yn gweithio am dipyn, ond yn rhai nad ydynt eto wedi cael llawer o gyfle i ddangos gwaith ar y fath lefel. Teimlai’r Curaduron Ifainc drwy dargedu artistiaid fel hyn, y gallent gyflwyno arddangosfa newydd a chyffrous yn yr oriel, a fyddai nid yn unig yn adlewyrchu eu syniadau am yr hyn yr oedden nhw fel Curaduron Ifainc yn ei ganfod yn ddiddorol mewn celf gyfoes, ond a fyddai hefyd yn rhoi cyfle i artistiaid llai adnabyddus ddod i’r wyneb – sy’n egluro’r teitl.

Mae Surface yn ganlyniad i waith tîm curadurol cryf a phroffesiynol. Mae ystyriaeth a gwerthfawrogiad gofalus gan y Curaduron Ifainc i bob un o ddetholiadau’r grwp, ynghyd â llygad manwl i weld y cysylltiadau rhwng y darnau a ddewiswyd ac arferion amrywiol yr artistiaid, wedi arwain at arddangosfa gyffrous, sy’n ysgogiad i’r llygad ac yn peri i chi feddwl. Mae’r sioe hefyd yn bwysig iawn yn adlewyrchu argraffiadau’r Curadur Ifanc o’r hyn y gall celf gyfoes fod a rhai o’i agweddau amrywiol a deinamig.

Mae prosiect y Curaduron Ifainc yn cyflwyno’r arfer o guraduro ac arddangos i grwp o bobl ifanc brwdfrydig sydd yng nghamau cynnar eu hymchwiliad i faes y celfyddydau gweledol cyfoes. Mae eu cyfranogiad ym mhob cam o guraduro’r sioe hon, o’r syniad dechreuol a’r dethol, hyd at farchnata a helpu i gynhyrchu’r catalog, a hongian y sioe derfynol, wedi bod yn hanfodol i lwyddiant mawr y prosiect.

Hoffai Oriel Davies ymestyn ei diolch cynhesaf i bawb sydd wedi helpu yn yr arddangosfa eleni: Cyngor Celfyddydau Cymru a Cyngor Sir Powys am ei gefnogaeth barhaus; yr artistiaid am gyflwyno gweithiau mor ffantastig; ac yn olaf y Curaduron Ifainc eu hunain, y mae eu gwaith caled a’u penderfyniad wedi gwneud i’r prosiect hwn ddigwydd.

Artistiad: Karen Bennett, Sonja Benskin Mesher, Richard Bevan, Helen Booth, Morag Colquhoun, Barrie J Davies, Carwyn Evans, Robyn Gittins, Mair Hughes, Kevin Hunt, Matthew Jenkins, Jools Johnson, Justine Johnson, Maggie Jones, Petra Mills, Tim Long, Thomas Newton, Alan Palmer, Matthew Richardson, Mari Roberts, William Roberts, Hugh Sanders, Antonia Spowers, Angharad Taris, Liz Toole and Maureen Vyse.