Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Studies in Solastalgia

Seán Vicary

10 Medi 2016 - 15 Hydref 2016

Sean Vicary, Taxonomy Portrait (still)

Image 1 of 4 next >   Sean Vicary, Taxonomy Portrait (still)

Mae'r arddangosfa hon yn dwyn ynghyd gwahanol linynnau o ymarfer Seán Vicary, ac yn cyflwyno gweithiau diweddar a blaenorol heb eu harddangos. Mae’r animeiddiadau aml-haenog hyn, sydd wedi’u crefftio’n gyfoethog ac sydd wedi’u trwytho mewn ecoleg dywyll, yn gwahodd y gwyliwr i archwilio tirwedd lled-ffuglennol dwys o arsylwi, casglu a dinistr.

Solastalgia:  o solacium (cysur) algia (poen)

“..a form of homesickness one gets when one is still at ‘home”.

Athronydd o Awstralia, Glenn Albrecht

Mae pwyntiau cyfeirio'r artist yn rhychwantu gweithgarwch gwyddonol, hanesyddol a daearyddol ochr yn ochr â syniadau mwy personol, hunangofiannol a barddonol. Mae'r sioe yn cynnwys animeiddiadau graddfa fawr fel Taxonomy, sy’n ystyried casglu data, trais diwydiannol ac ein safbwynt dynol-ganolog wedi’i fframio o fewn ymerodraeth wyddonol a threfedigaethol; ac Ascension Ceiling, a ysbrydolwyd gan baentiadau nenfwd lledrithiol Baróc, tra'n ymateb i brofion dronau milwrol rheolaidd yng Ngorllewin Cymru ger cartref yr artist.

Mae gwaith arall, fel The Nose, yn archwilio tirwedd fewnol sy’n cael ei heffro gan ein synnwyr o arogli. Mae'n cyfuno’r gwyddonol a'r telynegol gydag is-destun hunangofiannol a dynnwyd o brofiad Vicary o ymdopi â dementia ei fam. Yn Hippocampus Dementis, mae’r symptomau solastalgaidd hyn yn dod i’r golwg o'r diwedd at y pwynt lle mae tirwedd fewnol yn cyfarfod â’r allanol.