Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Studies for Maynard

Simon Whitehead

07 Hydref 2015 - 21 Hydref 2015

Studies for Maynard, Simon Whitehead, 2015. Photo. Ray Jacobs.

Studies for Maynard, Simon Whitehead, 2015. Photo. Ray Jacobs.

Gosodiad dawns byw gyda symudiad, dawns, delwedd a sain.

Mae dawnsiwr yn gorwedd ar y ddaear, yn edrych ar yr awyr ac yn mewnanadlu’r cymylau. Mae’r dis yn rholio. Mae gofodwr Apollo 9 yn disgrifio ei olygfeydd o’r ddaear.

Mae Home yn ffabrig, yn wehyddiad, yn arfer o wneud ac ail-wneud.

Ar ôl treulio nifer o flynyddoedd yn mynd â’i hun a'i waith i fannau pell, mae gwaith Simon, Studies for Maynard, yn stopio i feddwl am beth gaiff ei leoli gartref wrth iddo ddal cromlin ehangach y ddaear.

Mae Simon yn treulio cyfnod fel artist preswyl yn Oriel Davies am bythefnos. Mae'n trosglwyddo effemera ei stiwdio, ac yn  datblygu cyfres o astudiaethau perfformio gyda'r artist sain Barnaby Oliver ac yn cynnwys ffilm gan Tanya Syed sy'n cyd-fynd â’i waith ei hun.

Prosiect olaf Simon gydag Oriel Davies oedd y prosiect cofiadwy  Louphole yn 2010. Mae'n byw ac yn gweithio yn Abercych, Sir Benfro.

‘If we can sparkle he may land tonight'

Starman, David Bowie 

Ewch i www.may-nard.org i gael manylion am ddigwyddiadau penodol.

 

Digwyddiadau:

Furniture Movers - Gweithdy gyda Simon yn archwilio'r berthynas rhwng corff a gwrthrych drwy symudiad. Ar gyfer artistiaid a myfyrwyr newydd syddâ diddordeb yn y prosesau o berfformio a chreu dawnsiau. 

Dydd Gwener 25 Medi 10:30am - 3:30pm | £10

Studies for Maynard- Perfformiad cyntaf y ffilm 'Studies for Maynard', gyda thrafodaeth a rhoi dawns mewn cyd-destun yn yr oriel gyda SimonWhitehead a Tanya Saed.

Dydd Gwener 09 Hydref 7pm | AM DDIM

Studies for Maynard - Perfformiad llawn o 'Studies for Maynard', gan Simon Whitehead a chydweithwyr.

Dydd Gwener 21 Hydref 7:30pm | AM DDIM

 

Archebu: desk@orieldavies.org | 01686 625041

 

Cefnogwyd Studies for Maynard gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Benfro.