Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

Yr Angel Cyllell

04/01/20 – 31/01/20

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Jilly Edwards 

15/10/19 - 31/01/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

The Starry Messenger

Bedwyr Williams

01 Mehefin 2013 - 24 Tachwedd 2013

Image 1 of 7 next >   1. Wylo, 2013, mixed media

Ludoteca Santa Maria Ausiliatrice Fondamenta San Gioacchin Castello 450 Fenis Ar Agor 10 - 6 Dydd Mawrth – Dydd Sul (ar gau pob dydd Llun, heblaw am 18 Tachwedd)

“Imagine yourself as a chunk or pebble. What kind would you be? Something big and soft or a quartzy little thing? Don’t imagine yourself as a mineral that is shaped like you. Don’t worry about the shape. If you are a pebble, just imagine arms and belly and bum as one. You are as a pebble – no bits. If you are a staggered bias chunk, imagine yourself as all heel and armpit and boxy chin.” O ‘The Starry Messenger’ gan Bedwyr Williams

Mae Bedwyr Williams yn cyflwyno ei arddangosfa anhygoel, The Starry Messenger, yn Nigwyddiad Cyfochrog Cymru yn Fenis yn Arddangosfa Gelfyddydol Ryngwladol Rhif 55 – la Biennale di Venezia 2013.

Mae’r arddangosfa, a gynhelir yn Ludoteca Santa Maria Ausiliatrice, sef eglwys a hen gwfaint, yn cyflwyno cyfres o fannau y mae ymwelwyr yn mynd drwyddyn nhw, yn profi gosodiad ystafell gyfan, sain a ffilm, ac yn archwilio’r perthnasau rhwng syllu ar y sêr a’r unigolyn, y bydysawd, a swyddogaeth yr amatur mewn byd proffesiynol.

Cyfeiria The Starry Messenger at draethawd byr Galileo, Sidereus Nuncious (Starry Messenger), a ysgrifennwyd yn Fenis a’i gyhoeddi ym 1610, a fanylodd ar arsylwadau cynnar Galileo am y Lleuad, y sêr a lleuadau planed Iau pan edrychodd yn gyntaf drwy delesgop.

Llawr teils terazzo traddodiadol y Ludoteca, sy’n cynnwys darnau bychain o farmor, cwarts, gwenithfaen a gwydr - a sbardunodd y syniad cychwynnol ar gyfer yr arddangosfa.  

“Meddyliwn am bobl yn syllu i’r terazzo, sydd fel bydysawd o ronynnau bychain ac am y bobl a fu’n addoli yno.  Efallai y syllasant ar y llawr gan ymgolli yn y patrymau yn enwedig os oedd y bregeth yn faith.  Ac wedyn meddyliwn am Galileo a gyflwynodd ei delesgop i Ddug Fenis sef man cyntaf arddangos y teclyn.  Mewn eglwys, math ar elyn yw telesgop.  Nid anogai’r eglwys i’w chynulleidfa  edrych allan yn rhy bell i’r gofod nac ar y gofod y tu mewn ychwaith”.

Dechreua The Starry Messenger drwy wahodd ymwelwyr i fynd i mewn i ystafell dywyll gyda model o arsyllfa yno.  Awgryma cân yr adar a sŵn cefndirol ardd drefol gyda’r nos.  Gellir clywed hefyd ddyn sy’n wylo’n dawel.  

Drwy’r arddangosfa, llenwir synhwyrau ymwelwyr â golygfeydd a synau bydysawd domestig, wrth i Williams dynnu ar ddelweddau gosodiad cartrefol yr hoblwr a’r bydysawd anhysbys, a thalu teyrnged i’r seryddwr amatur cegrwth.  Meddai Williams: “Rydym ninnau’n edrych y tu mewn o hyd ond da yw gwybod bod rhai’n syllu allan hefyd.”

Mae’r prosiect yn cael ei guradu gan Oriel Davies a MOSTYN, a’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae Bedwyr Williams yn cael ei gynrychioli gan Ceri Hand Gallery, Llundain.

Mae pob llun trwy garedigrwydd yr artist, Oriel Davies, MOSTYN, Ceri Hand Gallery, ac wedi’u comisiynu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llun Anna Arca

Darn o’r ffilm The Starry Messenger.  Ysgrifennwyd a pherfformiwyd gan Bedwyr Williams. Cyfarwyddwyd ac animeiddiwyd gan Casey + Ewan.

Cyfweliad y Cyngor Prydeinig gyda Bedwyr Williams

Cymru yn Fenis Wales in Venice 2013 Cyngor Celfyddydau Cymru