Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

So Far It Has Only Been For You

Melissa Hinkin

09 Awst 2008 - 04 Hydref 2008

Gallery installation detail

Image 1 of 4 next >   Melissa Hinkin So Far It Has Only Been For You (detail) 2008

Mae Melissa Hinkin yn archwilio deunyddiau yn eu cyflwr naturiol a’n archwilio'r berthynas wahanol rhwng yr amgylchedd diwydiannol a’r amgylchedd naturiol. Yn ei gwaith mwyaf diweddar, So Far It Has Only Been For You, mae Hinkin yn parhau i archwilio pwysigrwydd lleoliad a’r ffyrdd yr ydym yn cysylltu gydag amgylchedd arbennig.

Mae Melissa Hinkin wedi creu So Far it Has Only Been for You yn benodol ar gyfer oriel Mewn Ffocws fel parhad o’i hymchwiliad i ddeunyddiau a lle. Mae’n cymryd agwedd minimol at ei gwaith ac yn defnyddio deunyddiau bob dydd y mae wedi eu casglu i greu cyfansoddiadau cerfluniol syml. Mae eitemau cyffredin fel bachau, polystyren, pibellau copr, drychau, goleuadau stribed a phersbecs, yn gweithredu fel cynheiliaid y mae’n cyflwyno clai, llechi neu ddeunyddiau organig eraill iddynt.

Mae Hinkin yn fwriadol yn cyfosod deunyddiau crai, sy’n atgoffa rhywun o’r tirlun a’r cyntefig, yn erbyn cynhyrchion diwydiannol er mwyn pwysleisio presenoldeb dyn modern. Mae’r cyfansoddiadau hyn mewn dwy ran mewn cyflwr o densiwn a newid, gyda’r ddau yn ddibynnol ar ei gilydd am sefydlogrwydd a chydbwysedd. Wrth iddo sychu mae’r clai yn dechrau cywasgu yn araf gan gilio oddi wrth y Persbecs neu pan fo deunyddiau eraill yn dechrau cael eu polareiddio, mae’r cydbwysedd yn newid a daw hunaniaeth pob deunydd yn drawiadol o amlwg. Drwy ei gwaith, mae Hinkin wrthi yn ymwybodol yn pentyrru, yn clymu ac yn haenu deunyddiau, gan eu meithrin ac eto yn eu gosod mewn sefyllfaoedd bregus. Mae’r berthynas hon sy’n newid rhwng deunyddiau a gofod yn creu ynni anrhagweladwy a chyfnewidiol.

Er bod pob un o’r deunyddiau yn cadw ei arwahanrwydd a’i gymeriad unigol mae cyfuno sylweddau gyda’i gilydd yn caniatáu i densiynau ffisegol a seicolegol ddigwydd. Mae’r clai, sy’n aml yn ddeunydd a gysylltir ag ymarfer crefft, yn dangos tystiolaeth ffisegol o law’r artist ac yn gwrthgyferbynnu yn sylweddol gydag arwyneb unffurf, gwneuthuredig y Persbecs.

Ar wahân i’r berthynas ffisegol rhwng deunyddiau, mae Hinkin yn ymchwilio i’r cysylltiadau trosiadol rhwng y gwyliwr a cherflunwaith. Mae llawer o’r gweithiau yn llenwi’r un gofod ffisegol a chyfaint â’r gwyliwr, gan edrych arnynt fel sylweddau cyfartal. Mae’r teitl hefyd yn chwarae rhan bwysig fel bod er enghraifft So Far it Has Only Been for You yn creu lle i ddehongliad barddol i roi ystyriaeth i’r ffaith fod presenoldeb y cerflun yn bodoli y tu hwnt i’w fateroliaeth.

Mae Melissa Hinkin yn artist newydd a leolir yng Nghroesoswallt, Sir Amwythig sydd wedi cwblhau BA mewn Cerflunwaith yn ddiweddar yng Ngholeg Celf Wimbledon. Mae’n gyn aelod o’n Grŵp Curaduron Ifainc ac mae wedi arddangos gwaith yn flaenorol yn Identity, arddangosfa Agored Oriel Davies 2004.
 

*Yn 2009, newidiodd In Focus ei enw i Test Bed.

Test Bed Logo Yn cefnogi gwaith newydd ac arbrofol sy’n cael ei ddatblygu gan artistiaid yng Nghymru a’r Gororau.