Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

S H O W T I M E

Artistiaid Lluosog

15 Tachwedd 2014 - 25 Chwefror 2015

Arddangosfa yw Showtime sy’n dathlu'r bobl hynny sy’n cymryd rhan yn rhaglenni dysgu’r oriel a’r darnau gwych o gelf sydd yn cael eu creu ganddynt.

Mae addysg yn y celfyddydau gweledol yn gwbl ganolog i genhadaeth Oriel Davies ac yn hanfodol i'n rôl fel oriel gelf gyhoeddus yng Nghymru.  Mae ein rhaglenni dysgu yn fwriadol eang ac yn cynnwys pobl o bob oedran a chefndir. Mae'r arddangosfa hon yn cyflwyno gweithiau celf, ffilmiau, recordiadau sain, lluniau a dogfennau eraill sy'n dangos ehangder ac amrediad rhai o'r prosiectau rydym wedi mynd i’r afael â nhw yn ystod y blynyddoedd diweth af.

Mae'r arddangosfa hon yn arddangos prosiectau megis: Curaduron Ifanc, Start a Criw Celf: Y Ffactor Celf, sy'n gweithio gyda phobl ifanc tu mewn a thu allan i’r ysgol a'r coleg; Fresh Air and Fire, prosiect hel atgofion mawr i bobl hŷn; barddoniaeth ac ysgrifennu creadigol; preswylfeydd, gweithdai a rhaglenni allgymorth i artistiaid. Mae Showtime hefyd yn cyflwyno gweithiau celf newydd gan fyfyrwyr sy'n gweithio ar gasgliad ARTIST ROOMS gan Francesca Woodman, sy’n cael eu harddangos ochr yn ochr â’r arddangosfa hon.

Gyda’i gilydd, mae’r prosiectau hyn yn datgelu rhywfaint o’r cyfoeth o dalent a chreadigrwydd sydd i’w gael ymhlith pobl Canolbarth Cymru a'r Gororau, a'r ysbrydoliaeth y mae artistiaid yn gallu ei gyflwyno i'n bywydau.

Bydd Showtime ac ARTIST ROOMS: Francesca Woodman yn cael eu hagor yn ffurfiol gan yr Athro Dai Smith, Cadeirydd, Cyngor Celfyddydau Cymru am 6 - 8pm Ddydd Sadwrn 15 Tachwedd 2014.