Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Re-enactment

Louise Bristow

07 Hydref 2017 - 02 Rhagfyr 2017

Re-enactment, Louise Bristow

Image 1 of 4 next >   Re-enactment, 2015, oil on wood panel, 60.7 x 45.7cm, photograph by Bernard G Mills

Wrth lansio’r cyntaf o ddwy sioe baentiadau, mae’r artist Louise Bristow, sy’n byw yn Brighton (cyd-enillydd enillydd Arddangosfa Agored Oriel Davies 2016), yn cyflwyno corff mawr o waith newydd a diweddar yn ei harddangosfa gyntaf yng Nghymru.

Wrth lansio’r cyntaf o ddwy sioe baentiadau, mae’r artist Louise Bristow, sy’n byw yn Brighton (cyd-enillydd enillydd Arddangosfa Agored Oriel Davies 2016), yn cyflwyno corff mawr o waith newydd a diweddar yn ei harddangosfa gyntaf yng Nghymru.

Mae paentiadau manwl, hardd Louise yn cael eu creu mewn ymateb uniongyrchol i drefniadau modelau ac elfennau gludwaith, sy’n atgoffa rhywun o setiau llwyfan bychan, wedi’u rhoi at ei gilydd yn ei stiwdio. Mae cynnwys y rhain yn cael eu hysbrydoli gan adnoddau mawr yr artist o lyfrau, cylchgronau ac effemera printiedig, sydd wedi cael eu cronni dros amser o farchnadoedd rhad, a siopau elusennol yn y DU a thramor. Mae hi hefyd yn cyfeirio at ei lluniau a’i modelau cywrain ei hun o adeiladau mae hi wedi eu crefftio (neu rannau o adeiladau), ciosgau a ffurfiau tri dimensiwn eraill. Mae pob cyfansoddiad yn cael eu datblygu drwy gyfosod delweddau a gwrthrychau mewn proses archwiliadol, lle mae syniadau cychwynnol yn esblygu’n gyflym ac yn symud i gyfeiriadau anhysbys.

Mae ei phaentiadau grymus a chyfareddol yn troelli amser a gofod, ac yn cyflwyno amgylcheddau gwahanol i’w harchwilio. Mae’r ystyr neu’r stori ymhob darn yn llac, ac yn cael eu darllen dro ar ôl tro yn ôl yr amgylchiadau.

www.louisebristow.com

Mae cyhoeddiad lliw llawn yn cyd-fynd â’r arddangosfa, gyda chyflwyniad gan yr artist a thestun gan Alex Boyd Jones, Curadur Oriel Davies. Pris y cyhoeddiad ydy £3.50. Os hoffech fanylion, neu wybod sut y gallwch brynu’r cyhoeddiad, ffoniwch y dderbynfa ar 01686 625041.