Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Radical Craft: Alternative Ways of Making

Multiple Artists

25 Mehefin 2016 - 29 Awst 2016

Angus McPhee, Boots

Image 1 of 8 next >   Angus McPhee, Boots

Arddangosfa Deithiol Genedlaethol Craftspace ac Outside In. Mae Radical Craft a guradwyd ar y cyd â Laura Hamilton, yn cynnwys 34 o artistiaid rhyngwladol ac o’r Deyrnas Unedig sy'n mynegi eu creadigrwydd tu hwnt i ffiniau confensiwn. Mae'n cynnwys gweithiau gan artistiaid enwog sy'n gysylltiedig â Chelfyddyd yr Ymylon a hefyd, gan artistiaid hunanddysgedig cyfoes.

Mae'r gweithiau celf yn cyfleu gweledigaethau personol y byd, yn datgelu defnydd dyfeisgar o ddeunyddiau, ac yn amrywio o ran maint. O gerfluniau bychain wedi’u cerfio i ddeintbigau a blaenau pensilau plwm, i gerbydau wedi’u gwneud o sgrap wedi'i ailgylchu, ac o ffigurau rhisgl bedwen wedi’u gwehyddu, maint bywyd, i benwisg briodasol wedi’i wneud o ffabrig lapiedig ac addurniedig.

Mae themâu yn yr arddangosfa yn cynnwys cenadaethau radical lle mae gan artistiaid angerdd am bwnc neu dechneg benodol; ymatebion greddfol i decstilau a ddefnyddir fel modd dieiriau o ymgysylltu â’r byd y tu allan; ymatebion hunangofiannol i'r amgylchedd naturiol neu drefol; a chanfyddiadau swrrealaidd neu draddodiadol o’r byd. Mae cefndiroedd unigol a llwybrau datblygu creadigol pob un o’r artistiaid yn ddiddorol iawn. Nid yw llawer erioed wedi derbyn unrhyw hyfforddiant celf, er efallai y bydd eu harferion wedi cael eu meithrin a’u hannog mewn canolfannau neu stiwdios arbenigol. Mae eu gwaith neu ysgogiadau creadigol wedi cael eu datblygu gydag annibyniaeth, synhwyrau canfyddiadol a diffyg ataliaeth, a anelir yn anaml at gynulleidfa neu farchnad benodol.

craftspace.co.uk/radicalcraft

outsidein.org.uk