Barddoniaeth 2 | Lara Clough

10 Sesiynau | Dydd Mercher 11 Ebrill– 13 Mehefin 2018 | 10.15am – ... mwy >

Special Event | Nicola Dale

Digwyddiad Arbennig: Ar ddydd Gwener, 22 Mehefin, rhwng 11am a 12.30pm, rydym yn cynnig sesiwn bywluniadu am ddim i dynnu llun un o artistiaid yr ... mwy >

Oriel Davies Open 2018 | Preview

Bydd Arddangosfa Agored Oriel Davies 2018 yn agor ar 23 Mehefin o 6 tan 8pm, a bydd y gwobrau’n cael eu cyhoeddi am ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Placement

Ceramic Connections: Wales & Scotland

16 Ebrill 2011 - 06 Gorffennaf 2011

Image 1 of 9 next >   Laura Ford, In Remembrance, 1998

Mae’r arddangosfa hon, sy’n cynnwys gwrthrychau cerameg cyfoes gan artistiaid sydd â chysylltiadau i Gymru a'r Alban, yn archwilio’r posibiliadau am stori ynghylch cerameg drwy ddeunydd, ffurf, hanes, delwedd. Artistiad: Stephen Bird, Claire Curneen, Lowri Davies, Ken Eastman, Nick Evans, Laura Ford, Anne Gibbs, David Shrigley, Cecile Johnson Soliz, Conor Wilson, Dawn Youll

Mae’r arddangosfa’n canolbwyntio ar archwilio'r syniad o 'le' a 'lleoliad', ac yn tynnu sylw at gysylltiadau pwysig ym maes cerameg sy'n ymwneud â lleoliad, daearyddiaeth, defod, cofio a'r swfenîr. O ddarnau cerfluniol mawr i waith ffigurol personol, mae Placement yn rhoi persbectif ffres ar ein perthynas â cerameg.

Drwy weithio gyda’i gilydd, mae Oriel Davies Gallery a Fife Contemporary Art & Craft (FCA&C) yn cyflwyno Placement, prosiect cyfun o gelf a chrefft gweledol sy’n canolbwyntio ar gryfder ac amrywiaeth arfer ceramig sy’n gysylltiedig â Chymru a’r Alban. I gychwyn, gwahoddwyd artist ceramig o bob gwlad i guradu’r arddangosfa. Cychwynnodd Lowri Davies (Cymru) a Dawn Youll (Yr Alban), ar y gwaith o ddatblygu’r sioe, er gwaetha’r ffaith nad oeddynt erioed wedi cwrdd â’i gilydd o’r blaen.

Roedd gan bob un ohonom restr dymuniadau, ac roedd Laura Ford yn artist oedd gennym mewn cyffredin. Mae hi'n defnyddio’r un addurn ceramig â bachyn i gael y gwyliwr i ymgysylltu yn themâu ehangach ei gwaith. (Youll) ... wrth ffafrio gwaith Laura, agorwyd y ffiniau - edrychom ar ddylunwyr, dylunwyr cymhwysol ac artistiaid cain, a gwahoddom bobl o wahanol gefndiroedd sy'n defnyddio clai ond na fyddai fel arfer yn arddangos mewn sioe ceramig...(Davies)

Mae Placement yn archwilio lle, boed daearyddol neu ffug, a syniadau sy’n gysylltiedig â threfniant a lleoliad, mewn lle neu mewn hanes. Ei nod yw tynnu sylw at gysylltiadau pwysig ym meysydd ceramig sy’n ymwneud â lleoliad, daearyddiaeth, daeareg, defod, cofio a swfenîr. Mae gweithiau gan un ar ddeg artist yn datgelu sut y gall, a sut mae, gwrthrychau ceramig yn cael eu defnyddio i fynegi iaith benodol: adrodd storïau a’n cysylltu ni gyda’r gorffennol a’r presennol.

Related Talks and Events >

Mae catalog lliw llawn yn cyd-fynd â’r arddangosfa, sy’n cynnwys cyfweliad rhwng yr artist a’r darlithydd Dr Natasha Mayo, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, a’r curaduron. Special exhibition price £5 (£7 RRP)

Hoffai Oriel Davies Gallery a Fife Contemporary Art & Craft ddiolch yn fawr i Lowri Davies a Dawn Youll am eu gwelediad, eu hymroddiad a’u brwdfrydedd drwy gydol y prosiect. Hoffem ddiolch hefyd, i'r holl artistiaid arddangos am eu hymrwymiad a hefyd, i Mary Mary Gallery, Glasgow, sy’n cynrychioli Nick Evans. Gwnaethpwyd y prosiect hwn yn bosib drwy Ymddiriedolaeth Colwinston a’r Loteri Genedlaethol drwy Creative Scotland.
 

Placement overlaps with the International Ceramics Festival which runs from 1-3 July, in Aberystwyth. Oriel Davies will run several events associated with both Placement and the Festival. Please keep an eye on our website for further information over the next few months.

In the meantime, check out the programme for the Festival by clicking on their logo below.