Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

A place in the country

Six artists from Denmark

26 Tachwedd 2011 - 01 Chwefror 2012

Image 1 of 10 next >   Karen Havskov Jensen, Rural Heraldry, 2011

Mae 'A Place in the Country' / 'Et sted på landet' yn dod â chwe artist o Ddenmarc at ei gilydd, y mae eu gwaith yn ymwneud â gwledigrwydd a bywyd ar yr ymylon. Mae rhai yn byw ac yn gweithio yng Ngorllewin a Gogledd Jutland. Mae’r ardal anghysbell, wyntog hon ar arfordir gorllewinol Denmarc, sydd dan ddylanwad y môr a’r awyr, yn le sy’n llawn twyni tywod ac adar, adeiladau isel a ffermydd gwynt.

Dychwelodd Karen Havskov Jensen i fywyd cefn gwlad ar ôl blynyddoedd o fyw mewn tref. Mae ei diddordeb yn ymwneud â hunaniaeth a bywyd ar yr ymyl, ac mae hi’n defnyddio technegau crefft gwnïo traddodiadol ac yn ymgorffori motiffau o’r tirwedd lleol yn ei cherfluniau. Yn ei brintiau, gosodiadau a lluniau, mae Klavs Weiss yn cyfuno cysyniad â chrefftwaith coeth yn fedrus i archwilio ffiniau daearyddol, syniadau athronyddol a’r teimlad o ‘gartref’. Ar ôl ail-leoli o’r ddinas i bentref yng Ngogledd Jutland, daeth Thomas Wolsing o hyd i ysbrydoliaeth yn ei amgylchedd newydd. Mae ei osodiadau a’i ddelweddau croesbwytho o ffermdai diffaith yn adrodd straeon o ddirywiad gwledig a pholareiddio rhwng dinas a gwlad.


Cafodd Jette Ellgaard ei magu ar fferm yng Ngorllewin Jutland. Yn aml, mae ei fideos yn cynnwys cyfeiriadau hunangofiannol, sy’n canolbwyntio ar fywyd cefn gwlad yn ystod ei phlentyndod a’r newidiadau sydd wedi digwydd ers iddi symud i’r ddinas. Mae Hartmut Stockter yn byw ar gwch preswyl yn nociau Copenhagen. Mae ei ddyfeisiadau ecsentrig a dyfeisgar yn archwilio syniadau rhamantaidd ‘Natur Ddelfrydol’ a’r freuddwyd fugeiliol. Mae Marianne Jørgensen yn byw ar gyrion Arhus. Mae dull corfforol ei gwaith yn cysylltu â’r mudiad Tir Celf drwy weithgareddau megis torri testunau i mewn i'r ddaear, ysgrifennu gyda hedyn glaswellt neu greu ffrwydradau yn ei chae lleol i amlygu bygythiadau datblygu trefol ymwthgar.

Mae’r gweithiau hyn yn fedrus yn eu gallu i gydbwyso pŵer a chywreinrwydd, hiwmor a hiraeth, sy’n cynnig synnwyr o le yn ogystal â mewnwelediad i chwedlau, delfrydau a gwirioneddau cefn gwlad Denmarc.

Gwnaethpwyd y prosiect hwn yn bosibl drwy gymorth Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau Denmarc a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru.


Bydd Tom Gilhespy yn perfformio Cain Valley Kettle Choir yn y parc sy’n gyfagos i’r Oriel.