Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Pŵer yn y Tir

X-10

06 Chwefror 2016 - 06 Ebrill 2016

Image 1 of 7 next >   Alana Tyson Interior (detail) 2006

Mae ynni niwclear o’r gorffennol a'r dyfodol wedi cael llawer o sylw yn y newyddion yn ddiweddar. Mae'r grŵp o artistiaid X-10 yn cyflwyno canlyniadau dwy flynedd o weithio gyda'i gilydd yn ystod cau a dadgomisiynu’r Wylfa, yr atomfa niwclear olaf yng Nghymru a'r olaf, a'r mwyaf o orsafoedd Magnox, sy’n cau ym mis Rhagfyr 2015.

Mae’r artistiaid yn gweithio trwy gyfrwng fideo, ffotograffiaeth, sain, cerflunwaith, gosodiadau a phrosesau ffotograffig amgen, ac maen nhw wedi ceisio dod i delerau â chymhlethdodau ynni niwclear a dyfodol ein hynni o fewn yr amgylchedd. Mae'r grŵp, sy'n ymarfer yng Nghymru a Lloegr, yn gweithio’n agos gyda’i gilydd drwy fynd ar ymweliadau i Wylfa a thrwy gyfathrebu’n rheolaidd. Mae pob artist wedi ymateb yn eu ffordd eu hunain a drwy drafod â'i gilydd, i bresenoldeb corfforol ac egnïol yr orsaf bŵer, etifeddiaeth y dyfodol ar gyfer y safle ym Môn, ac i gysylltiadau cymhleth ynni niwclear.

Mae’r sioe yn cyfuno celfyddyd, gwyddoniaeth a thechnoleg, ac yn cyflwyno cwestiynau a barnau newydd at y ddadl niwclear. Mae'r gwaith yn cyflwyno ehangder o syniadau megis ymatebion i weithrediadau ffisegol yr adweithydd, sydd yn ddirgel braidd, ac yn aml ynghudd, y mater sensitif ynghylch cyfyngiant gwastraff ymbelydrol a chysylltiadau ehangach ynni niwclear. Mae gan yr artistiaid ddiddordeb mewn edrych ar gyd-destunau ffisegol, gwleidyddol a diwylliannol y safle yn ogystal ag arolygu’r dirwedd go iawn a'i sefyllfa ddaearyddol.

Alana Tyson, Annie Grove-White, Ant Dickinson, Bridget Kennedy, Chris Oakley, Helen Grove-White, Jessica Lloyd-Jones, Robin Tarbet, Teresa Paiva, Tim Skinner

Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Celfyddydau Lloegr.