Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Oriel y Caffi

Marion Elliot

22 Mehefin 2019 - 21 Medi 2019

Marion Elliot

Oriel y Caffi Yr haf hwn mae gennym le newydd i arddangos gwaith gan artistiaid lleol a darlunwyr a gwneuthurwyr printiau rhyngwladol. Drwy newid ardal y caffi, rydym wedi creu'r gofod newydd hwn. Ein hartist gyntaf yw Marion Elliot, sydd hefyd wedi'i chomisiynu i ddathlu Canmlwyddiant MCRA. Nid yn unig y byddwch yn gweld gwaith yn y caffi ond fe welwch hefyd enghreifftiau o'i gwaith o amgylch yr adeilad.

Mae gan Marion Elliot dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant cyhoeddi fel awdur, dylunydd, delweddwr a chyfarwyddwr celf.

Rwy'n ddylunydd, yn awdur, yn wneuthurwr printiau ac yn athro sy'n gweithio ar bapur yn bennaf. Rwyf wrth fy modd yn defnyddio technegau gwneud printiau i gynhyrchu papurau gweadog dwys i'w defnyddio yn fy ngwaith collage.

Ar gyfer y prosiect hwn, rwyf wedi defnyddio fy hoffter o ffabrigau Cymreig traddodiadol fel plaidiau, sieciau a blancedi i ddathlu etifeddiaeth wych y MCRA

Mae'r cleientiaid yn cynnwys F&W Media, David a Charles, Hachette, Hallmark, IPC Magazines, National Magazines, Future Publishing, Design Eye, Quarto a Anness Publishing. Mae hi wedi dysgu'n eang, yn fwyaf diweddar yng Ngholeg Celf Henffordd. Mae ei gwaith wedi cael ei arddangos yn eang yn y DU, UDA a Siapan.