Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Rangoli: Art that Binds

Following the success of the 2017 Rangoli: Art that Binds project, as part the India/ Wales season of events with the mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh
 

 

 

Oriel Factory

Paul Granjon

10 Medi 2011 - 16 Tachwedd 2011

Image 1 of 8 next >   

Mae Oriel Factory yn cyflwyno gosodiadau robotig newydd gan un o artistiaid mwyaf blaenllaw Cymru. Gan ddisgrifio ei arfer fel "cyd-esblygiad bodau dynol a pheiriannau", mae Granjon yn adeiladu robotiaid, awtomata ac offerynnau cerdd, a’u dangos nhw’n rhyngwladol mewn perfformiadau ac arddangosfeydd.

Mae llawer o’r gwrthrychau hynod yn Oriel Factory wedi cael eu creu gan wirfoddolwyr* sy’n gweithio gyda Granjon yn amgylchedd ‘ffatri’ yr Oriel. Drwy ddefnyddio gwastraff electronig - argraffwyr wedi’u taflu, peiriannau fideo, seinyddion, teganau, byrddau cylched cyfrifiadur - fel deunydd crai, mae technoleg ddoe wedi cael ei datgymalu'r a’i hailffurfio fel prototeipiau newydd a deallusrwydd artiffisial. Mae ffilm yn dogfennu’r broses. Mae’r arddangosfa hefyd yn cyflwyno dyfeisiadau a lluniau diweddaraf Granjon, lle mae’n
archwilio’r posibiliadau sy’n cael eu cynnig gan offer cynhyrchu adref a dyfeisiadau uwch-dechnoleg byd yfory.

Mae gwaith Granjon, sy’n ddoniol a’n ddifyr, yn gwneud i ni edrych yn ddifrifol ar ein perthynas gyda thechnoleg. Yn Oriel Factory, mae’n manteisio ar y cyfoeth o wastraff technolegol ac yn creu man agored i chwarae, i greu, i ddysgu, i feddwl ac i rannu mewn ffordd sydd heb os nac oni bai, yn berchen i’r 21ain ganrif.

Click below for a documentary by Chris Keenan about the process of 'Oriel Factory' from start to finish. With commentary from Paul Granjon and the 'Factory Workers'.


* Gweithwyr Oriel Factory: Sean Olsen, Patrick Hurst, James Boardman, Leah Edwards, Joel Hembury, Millie Gardener, Margaret Sharrow, Chris Kinsey, Kieron, Hilary Clarke, Alan Stroud, Aldwyn Eyers, Gwilym Kuiper, Sue Walker, Sean Fetherstonhaugh, Sammy Fetherstonhaugh, Sophie Fetherstonhaugh, Richard Robinson, Helen Kennedy Julie Wem, Ryan Parkinson.

Background to the project

Ewch i wefan Paul Granjon: www.zprod.org

Mae’r deunyddiau a ailgylchwyd yn Oriel Factory wedi cael ei rhoddi drwy garedigrwydd Potters Recycling a Chyngor Sir Powys.