Rangoli: Art that Binds

Following the success of the 2017 Rangoli: Art that Binds project, as part the India/ Wales season of events with the mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Oriel Davies Open 2016: Painting

Artistiaid Lluosog

16 Ebrill 2016 - 15 Mehefin 2016

Clare Chapman

Image 1 of 6 next >   Clare Chapman

Y Gwanwyn hwn, rydym yn croesawu Arddangosfa Agored boblogaidd Oriel Davies unwaith eto, ble yn 2016, rydym yn dathlu paentio cyfoes yn ei holl amrywiaeth. Mae'r arddangosfa yn cynrychioli cryfder presennol ymarfer paentio gan artistiaid sefydledig a newydd ar draws y Deyrnas Unedig a thramor.

Yn dilyn yr alwad am geisiadau'r Hydref diwethaf, cafwyd ymateb aruthrol, ac ar ôl proses ddethol heriol ar gyfer y panel beirniadu, gallwn ddatgelu rhestr wych o waith gan dri deg dau o artistiaid (mae traean ohonynt wedi'u lleoli yng Nghymru ar hyn o bryd). Roedd y panel dethol yn cynnwys Clare Woods, artist rhyngwladol blaenllaw, oedd ag arddangosfa unigol fawr yn Oriel Davies yn 2014 ac a aeth â’r arddangosfa ar daith wedyn o amgylch Cymru (2015-2016); Nick Thornton, Pennaeth Celfyddyd Gain yn Amgueddfa Cymru - National Museum Wales, Caerdydd; Dr Rebecca Daniels, Ymchwilydd Celfyddyd Hanesyddol, Catalog Raisonné of Francis Bacon ac Alex Boyd Jones, Curadur Oriel Davies.

Cyd-enillwyr y Wobr Gyntaf

Eleni, penderfynodd y detholwyr ddyfarnu’r wobr gyffredinol ar y cyd i ddau o artistiaid: Andreas Rüthi a Louise Bristow. Bydd yr artistiaid hyn yn derbyn £500 yr un, a sioe dau berson yn Oriel Davies y flwyddyn nesaf.

Enillydd y Wobr i Fyfyrwyr

Dyfarnwyd y wobr o £500 i fyfyrwyr i Clare Price.

Mae’r artistiaid sy’n arddangos yn cynnwys:

Ned Armstrong, Jo Berry, Louise Bristow, Melanie Carvalho, Clare Chapman, Corinne Charton, Michelle Conway, Tom Climent, Daniel Crawshaw, Martyn Cross, Rebecca Croxford, Tim Davies, Ken Elias, Renata Fernandez, Niki Hare, Judith Hay, Adam Hennessey, Nicholas Johnson, Natasha Kidd, Angela Lizon, Eva Nielsen, Sally Payen, Cherry Pickles, Tom Pitt, Clare Price, Andreas Rüthi, Mark Samsworth, DJ Simpson, André Stitt, Lexi Strauss, Hannah Weatherhead, Ellie Young

Mae'r artistiaid hyn yn cyflwyno gwaith newydd a diweddar sy'n adlewyrchu amlder y paentiadau; boed haniaethol neu ffigurol, cynrychiadol neu ddychmygol. Mae’r raddfa, y deunydd a’r cyflwyniad yn amrywio'n fawr iawn, er enghraifft,  mae rhai gweithiau yn cael eu creu drwy ymyrraeth fecanyddol dros gyfnod o amser,  tra bod eraill yn ei gwneud yn ofynnol i’r gwyliwr symud yn gorfforol o'u cwmpas.

Fel y gallem ddychmygu, gellir ystyried y gwaith yn adlewyrchiad o'n hamser, boed yn cyfeirio at y gorffennol a'n dealltwriaeth ohono, y bydoedd rhithwir rydym yn gweithredu ynddynt yn fwy aml, yr enaid dynol neu ein perthynas barhaus gyda’n hamgylchedd ffisegol. Fel gwylwyr mewn sioe fel hyn, rydym yn gweld deialogau, dylanwadau, y gwleidyddol a'r cymdeithasol, yn ogystal ag adlewyrchiad ohonom ni ein hunain.

Unwaith eto yn 2016, mae cyfle i ymwelwyr i’r arddangosfa bleidleisio dros eu hoff ddarn o waith fel rhan o’r Wobr Dewis y Bobl. Bydd £250 yn cael ei ddyfarnu i'r artist y mae ei waith yn derbyn y nifer fwyaf o bleidleisiau; mae’r wobr wedi cael ei noddi drwy haelioni Cambrian Trains Ltd.