Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Oriel Davies Open 2010

RE:animate

26 Mehefin 2010 - 18 Awst 2010

Black and white photo still of girl dancing

Image 1 of 6 next >   Richard Bowers, The Velvet Lantern, 2010, Video and software (silent)

RE: animate yw pedwaredd arddangosfa agored biennale Oriel Davies. Gofynnwyd am gyflwyniadau oedd yn archwilio animeiddio yn ei ystyr mwyaf eang. Mae’r gwaith a ddewiswyd yn ymdrin ag ysgogi symudiadau, y posibilrwydd o strwythur heb naratif ac, efallai, cyfranogaeth y gynulleidfa.

Yn bedwaredd mewn cyfres o arddangosfeydd sy’n cael eu cynnal pob dwy flynedd gan Oriel Davies, mae Re:animate, arddangosfa eleni’n arddangos detholiad ysgogol o waith gan 39 o artistiaid o ledled y DU. Eleni, gwahoddwyd cyflwyniadau gan unigolion y mae eu harfer neu eu gwaith penodol yn archwilio’r syniad o animeiddiad mewn ffyrdd amrywiol ac arbrofol. Ein bwriad a’n dyhead oedd cynnig cyfle i ddehongli’r ddisgyblaeth hon yn fwy eang, ac ar yr un pryd, defnyddio’r oriel fel cyd-destun amgen i weld pethau.

Mae’r term animeiddio yn deillio o’r gair Lladin ‘anima’, sy’n golygu bywyd, ac ‘animare’, sy’n golygu i anadlu bywyd i mewn i rywbeth. Drwy gydol hanes ac o amgylch y byd, mae’r cymhelliad i ddefnyddio technegau amrywiol i roi’r argraff bod lluniau’n symud wedi bod yn brofiad dwys - o luniau mewn ogofau, llusernau hud, llyfrau fflic a thawmatropau i animeiddio ar ffilm, ffilmiau stopio symudiadau a delweddau sydd wedi cael eu cynhyrchu gan gyfrifiadur. Yn yr arddangosfa hon, mae’r gwaith yn amrywio o ddisgrifio cyfresi o luniau, rhai’n llonydd a rhai’n dilyn ei gilydd yn sydyn, i wrthrychau sy’n symud o ddifrif. Ar yr un pryd, mae’n archwilio posibiliadau strwythurau nad ydyn nhw’n dilyn trefn naratif ynghyd â gwirioneddau amgen. Drwy osodiadau, tafluniadau, ffotograffiaeth a lluniau, mae’r sioe yn cyflwyno casgliad cyfoethog o waith arbrofol, deinamig ynghyd â nodweddion gweledol llawn cymhelliant.

Mae’r 44 darn o waith sy’n cael eu harddangos wedi cael eu dewis gan banel dethol sy’n cynnwys Ceri Hand (Cyfarwyddwr, Ceri Hand Gallery, Lerpwl), Peter McLuskie (Trefnydd Flip Animation Festival, Light House, Wolverhampton), Lorna Thomas ac Allegra Mansini-Barker (Curaduron Ifanc Oriel Davies) ac Alex Boyd (Curadur, Oriel Davies Gallery). Roedd y broses o ddewis gwaith penodol yn canolbwyntio ar ansawdd, arloesi a gwreiddioldeb, er mwyn cynhyrchu arddangosfa gydlynol a deniadol o waith cyfoes ym maes penodol yr arfer hwn.

O ganlyniad i gefnogaeth hael gan Whittingham Ridell, ein Prif Noddwyr, mae’n bleser gennym ddyfarnu gwobrau i unigolion yn yr arddangosfa. Dyma’r gwobrau: Gwobr 1af Whittingham Ridell ar gyfer yr enillydd cyffredinol; Gwobr 1af yn y categori i fyfyrwyr; dwy 2il wobr yn y ddau gategori; a Gwobr Dewis y Bobl, sy’n cael ei noddi gan Newtown Station Travel. Yn ychwanegol i’w gwobrau, bydd y ddau enillydd 1af yn cael cynnig sioe unigol yn Oriel Davies yn 2011. Bydd Gwobr Dewis y Bobl yn cael ei chyhoeddi’n gynnar ym mis Awst.

Artistiad: Kate Allen, Edwina Ashton, Bermingham & Robinson, Sara Bjarland, Patrick Blower , Pia Borg, Richard Bowers, Sara Brannan, Savinder Bual, Bronwen Buckeridge , John R Burns, Ruth Carter & Tom Gilhespy, Joe Clark, Criostoir, Kristian de la Riva , Helen Grove-White, Anne Guest, Adam Kossoff, Jo Lawrence, Sharon Leahy-Clark, Ruth Martindale, Duncan McKellar, Georgina McNamara, Sophie Michael, Sibyl Montague, Helena Öhman McCardle, Sam Rees, William Rounce, James Snazell, Mary Somerville, Sally Stevens, Chris Stockbridge, Tim Stokes, Jacki Storey, David Theobald, Annabel Tilley, Sean Vicary, Neil Wissink a Simon Woolham

Y Cyfrifwyr Siartredig Whittingham Riddell, yw Prif noddwyr RE:animate, Arddangosfa Agored 2010 yr Oriel. Caiff Gwobr Dewis y Bobl ei noddi gan Newtown Station Travel. Mae’r Imprint, Y Drenewydd wedi cynorthwyo gydag argraffu.

www.whittinghamriddell.co.uk

LABEL MANAGEMENT SOLUTIONS.