Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Moving on

Elizabeth Brickell

25 Mehefin 2016 - 29 Awst 2016

Mae gwaith Elizabeth Brickell yn cael ei wreiddio mewn synwyrusrwydd cyffyrddol. Mae hi'n harbwr gwrthrychau sy'n cael eu trwytho â chof a chysylltiad gyda lle neu achlysur.

Mae casgliad o lwyau, sy'n amrywio o ran maint a dimensiwn, yn cael eu cynnwys yn y gofod: mae pob llwy yn ynganu ei unigoliaeth yn glir ac yn cael ei ddwysáu drwy ei ail-greu mewn latecs tenau. Mae'r 'crwyn' cain hyn yn archwilio’r syniadau o freuder ac yn cyfeirio at y weithred o 'symud ymlaen'. Er wedi’u hailddyfeisio, maent yn gadael croen o’r 'hyn a oedd' tu ôl. Yn yr ystyr ehangach, mae'r gwaith yn ceisio mynd i'r afael â bregusrwydd dynol.

Test Bed Logo Yn cefnogi gwaith newydd ac arbrofol sy’n cael ei ddatblygu gan artistiaid yng Nghymru a’r Gororau.