Messy Kitchen | Gweithgaredd i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen

Mae Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau a gweithdai creadigol ar foreau Sadwrn yn mwy >

Uwchgylchu Dillad | Jill Rolfe

4 Sesiynau | Dydd Llun 13, 20, 27 Tachwedd ac 11 Rhagfyr 2017 | 10am – 15.30pm Tiwtor Jill Rolfe
mwy >

Tynnu Lluniau Drwy Arsylwi | Tereska Shepherd

4 Sesiynau | Dydd Mawrth 03, 17 Hydref a 07, 21 Tachwedd 2017 | 10am – ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Move It

Parts & Labour

10 Medi 2016 - 08 Hydref 2016

Jake Fried, Brain Lapse

Image 1 of 2 next >   Jake Fried, Brain Lapse

Gan barhau gyda thymor o animeiddio, dewiswyd y rhaglen ryngwladol hon o ffilmiau diweddar wedi’u hanimeiddio gan dros 20 o artistiaid o alwad agored.

Mae Parts & Labour, sy'n rhan o Move It *, yn archwilio animeiddio fel rhywbeth sy'n cael ei 'wneud' - boed yn gorfforol, yn ddigidol, neu'n gyfuniad o’r ddau - sy’n dyst bod animeiddio yn gyfrwng blaenllaw

o ran arloesed artistig a chreadigol, a datblygu technegau a dulliau newydd. Mae'r arddangosfa yn hyrwyddo’r artist a’r gwneuthurwr, ac yn tynnu sylw at eu gwaith a'u sgiliau.

Kristian Andrews, Catherine Anyango, Sebastian Buerkner, Paul Bush, Sophie Clements, James Duesing, Kevin Eskew, Richard Fenwick, Jake Fried, Jonathan Gillie, Michaela Grill, Ross Hogg, Rui Hu, Emanuele Kabu, Wednesday Kim, Guillaume Martial, Edwin Rostron, Vicky Smith, Steven Subotnick, David Theobald, Alan Warburton

21 ffilm

Amser rhedeg: 71’

Graddfa cynghori: 15 (rhywfaint o iaith anweddus a themâu i oedolion)

Rhywfaint o ddelweddau fflachio dwys.

Mae *Move It yn fenter newydd ynghylch dangos a gweld animeiddio annibynnol ac arbrofol dan arweiniad Animate Projects. moveit.org.uk  animateprojects.org*

Mae Move It yn cael ei gefnogi gan Gronfa Arloesi yr Arddangosfa This Way Up, sy’n bartner BFI Film Audience Network, ac sy’n defnyddio arian cyhoeddus gan y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Lloegr.