Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Y bore hwnnw, gwyliodd y wawr yn torri

Carwyn Evans

21 Chwefror 2009 - 25 Ebrill 2009

Gallery installation detail

Image 1 of 8 next >   Carwyn Evans Movement (Bro Dyfriog) 2009

Mae 'Y bore hwnnw, gwyliodd y wawr yn torri' yn adlewyrchu profiadau personol Evans tra’n archwilio newidiadau cymdeithasol a gwleidyddol ehangach yng nghefn gwlad Cymru. Mae llawer o’i waith wedi canolbwyntio ar ei allfudiad, o’i fagwraeth yng nghefn gwlad Ceredigion, i brifddinas Cymru Caerdydd i ddilyn gyrfa artistig. Mae’r gwaith yn defnyddio gwrthrychau a delweddau o ansawdd uchel sydd wedi cael eu darganfod ac sydd wedi cael eu cynhyrchu’n arbennig.

Mae Oriel Davies Gallery yn falch o gael cyflwyno sioe bwysig gyntaf o waith sydd newydd ei gomisiynu gan yr artist o Gymru, Carwyn Evans. Mae’r arddangosfa yn dod â cherfluniau, darluniau a gweithiau lens ynghyd i ddatgelu ei syniadau arloesol.

Mae’r artist yn defnyddio dull cerfluniol syml drwy ei waith mewn modd celfydd iawn, gan weithio â gwrthrychau a delweddau cyfredol a’r rheiny sydd wedi’u cynhyrchu’n benodol at y diben (yn aml yn grefftus iawn) i gyfeirio at ddealltwriaeth a phrofiadau personol ac, ar yr un pryd, archwilio newidiadau cymdeithasol a gwleidyddol ehangach yng Nghymru wledig. Mae pobl yn mudo yn ffenomen gyffredin drwy’r byd ac mae’n nodwedd amlwg iawn drwy hanes.

Mae pobl wedi symud o’u mamwledydd (pentrefi, trefi, dinasoedd neu wledydd) er mwyn gwireddu dyhead neu ddod o hyd i waith i gynnal eu hunain, eu teuluoedd neu eu cymunedau. Mae hyn yn arwain at shifftiau parhaol yng nghyfansoddiad a hunaniaeth gwledydd, dinasoedd, trefi a chymunedau gwledig. Mae llawer o ymarferiad Evans wedi canolbwyntio ar y newid yn ei fywyd, o’i fagwraeth yng nghefn gwlad Ceredigion i fywyd ym mhrifddinas Cymru, Caerdydd, er mwyn dilyn ei yrfa artistig. Mae Y bore hwnnw, gwyliodd y wawr yn torri yn adeiladu ar yr archwilio hwnnw, gan adlewyrchu ar yr effaith a gafodd ei ymadawiad, y gwagle a adawyd ar ei ôl (yn gorfforol ac yn ddiwylliannol), a goblygiadau newid. Ar yr un pryd, mae’r sioe yn cwmpasu gwaith sy’n rhoi llais i unigolion sydd wedi symud yn ddiweddar i famwlad yr artist, gan ganiatáu gofod i bersbectif arall.

Graddiodd Carwyn Evans o Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd, yn 2001. Yn 2000, dyfarnwyd iddo’r Ysgoloriaeth Artist Ifanc yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli. Ef oedd y cyntaf erioed i gael Gwobr Ifor Davies yn yr Eisteddfod ym Meifod yn 2003 ac unwaith yn rhagor yn 2007 pan gynhaliwyd y Brifwyl yn Yr Wyddgrug. Cymrodd ran yn Locws 3 yn 2007 ac mae wedi arddangos mewn sioeau grw^p ar draws Cymru ac yn Nenmarc, Awstria a Mecsico.


Mae catalog llawn lluniau gyda thraethodau gan yr artist a'r curadur, Louise Short a'r ysgrifennydd Mike Parker yn cyd-fynd â'r arddangosfa.