Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Migrations Dance Film

Amrywiol

11 Mawrth 2017 - 31 Mawrth 2017

Migrations

Migrations

Rhaglen chwarterol o Ffilmiau Dawns sydd yn cael eu dangos ar y sgrin yn y cyntedd.

Rhaglen chwarterol o Ffilmiau Dawns sydd yn cael eu dangos ar y sgrin yn y cyntedd.

Mae Migrations Dance Film yn arddangos rhai o’r ffilmiau dawns byrion gorau o bob cwr o’r byd, sy’n gymysgedd o weithiau arloesol gan y cyfarwyddwyr a’r coreograffwyr gorau, a gan ddetholiad o'r artistiaid arobryn mwyaf disglair sydd yn dod i’r amlwg yn y maes ar hyn o bryd.

Mae rhaglen y Ffilmiau Dawns yn cynnwys y gweithiau gwych canlynol:-
1 / Always Home / Filip Sterckx / Gwlad Belg / Belgium / 2016 / 3.24
2 / Y Chwarelwr / Wren Ball / Y Deyrnas Unedig / United Kingdom / 2014 / 4.41
3 / Chan / Manas Sirakanyan / Rwsia / Russia / 2016 / 6.58
4 / Grades King / Taichi Kimura / Japan/ Japan / 2015 / 4.37
5 / Exquisite Corps / Mitchell Rose UDA / USA / 2016 / 5.49
6 / Dolce Ballet / Fridman Sisters / Brasil / Brazil / 2011 / 1.11

Mae ffilm newydd yn cael ei churadu pob chwarter ac ar hyn o bryd, mae’r ffilm yn cael ei harddangos mewn 20 o sefydliadau partner ar draws Cymru.
Dyma’r lleoliadau:
MOSTYN, Llandudno Venue Cymru
Oriel Wrecsam
Pontio
Volcano Theatre
TAPE
Canolfan Mileniwm Cymru
Ciafaic
Canolfan Siopa Deiniol, 3rd Space
Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
Oriel Mission
Galeri, Caernarfon
Mynydd Gwefru
Yr Academi Frenhinol Gymreig-Conwy
Llenyddiaeth Cymru
Oriel Davies
Y Festri
The Occasional Cinema MOMA, Machynlleth

Rydym bob amser yn chwilio am bartneriaid newydd o Gymru a thu hwnt i gymryd rhan yn y prosiect.  Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn bartner ar gyfer y prosiect hwn, ac os hoffech ddangos Ffilm Ddawns yn eich lleoliad, yna cysylltwch â michael@migrations.uk am ragor o wybodaeth.

Cefnogir Migrations Dance Film gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad Paul Hamlyn, y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.

 

www.migrations.uk