Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Litmus Comisiwn (part 5) | Speakable Things

Freya Dooley

10 Chwefror 2018 - 11 Ebrill 2018

Typeface by Freya Dooley, 2017

Mae Oriel Davies wrth ei bodd yn cyhoeddi bod Freya Dooley wedi'i ddewis ar gyfer Litmus (rhan 5), sy'n cymryd ffurf comisiwn. Mae hwn yn nodi’r prosiect olaf yn y rhaglen blwyddyn o hyd Litmus.

Mae Freya Dooley yn artist yng Nghaerdydd sy'n gweithio gydag ysgrifennu, delwedd symudol, sain a pherfformiad. Mae ei gwaith yn cyfuno cyfeiriadau llenyddol a’r diwylliant pop i greu monologau tameidiog, traciau sain a hunangofiannau/bywgraffiadau lled-ffuglennol. Mae ganddi ddiddordeb yn y llais fel rhywbeth rhwng y tu allan a’r tu mewn, sain ac iaith, y meddwl a’r corff.

Ar gyfer y Comisiwn Litmus hwn, mae Freya yn archwilio'r llais mewn perthynas â rheolaeth a dymuniad, ac yn adlewyrchu ar hanesion aml-haenog y ffigwr Mytholegol Groegaidd Echo fel y man cychwyn. Mae Freya yn defnyddio’r gofod Litmus yn Oriel Davies fel cynhwysydd clyd ar gyfer gosodiad sain a delwedd symudol newydd, ac mae’n cysylltu mytholeg, cerddoriaeth bop, opera, teledu, 'pleser euog' a sinema clasurol mewn traethawd gweledol tameidiog. Gan grwydro rhwng cydamseru gwefusau a thirluniau, canu a siarad, alaw a drycsain, mae'r naratifau telynegol yn Speakable Things yn archwilio colli, gollwng a throsoli'r llais benywaidd.

Gan adeiladu ar etifeddiaeth mentrau blaenorol Oriel Davies, sef TestBed ac In Focus -mae Litmus yn arddangosfa a rhaglen ddatblygu, sy’n cynnig cymorth curadurol ac ymarferol i bump o artistiaid newydd sy’n byw yng Nghymru a'r Gororau, i ymchwilio, datblygu a chyflwyno gwaith newydd.

Disgrifiad Sain - http://www.orieldavies.org/cy/audio-visual/disgrifiad-sain-speakable-things-freya-dooley

Digwyddiadau - Table Reads, perfformiad gan Freya Dooley a Cinzia Mutigli, ar ddydd Sadwrn, 10 Mawrth am 2pm.

www.freyadooley.com

Cefnogir Litmus gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Am ragor o wybodaeth, diweddariadau a newyddion, ewch i - www.orieldavies.org/en/litmus