Dosbarthiadau Bywluniadu ar ddydd Sadwrn gyda Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Animate the Food Chain Newtown Food Festival

Saturday 1st September 1.30-3.30pm Everyone welcome. FREE Who eats who or what? Make and take home a thaumatrope ... mwy >

Cyfeillion Taith Ruthin Craft Centre & Mostyn Llandudno

Cyfeillion Taith to the Ruthin Craft Centre and Mostyn Contemporary Art Gallery, ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Lines of Desire

Curaduron Ifanc 2010

28 Awst 2010 - 03 Tachwedd 2010

Sign on tree reading

Image 1 of 7 next >   Daniel Lehan, Where would you rather be, 2010

Mae ‘Lines of Desire’, arddangosfa a ddyluniwyd gan Guraduron Ifanc Oriel Davies, yn dod ag artistiaid o’r Deyrnas Unedig a thu hwnt at ei gilydd, y mae eu gwaith yn archwilio syniadau sy’n gysylltiedig â Theithiau, Mapiau, Llwybrau, Ymylon, Terfynau Amser, Hydredion a Lledredau. Mae’r arddangosfa hyfryd hon, sy’n ysgogi’r meddwl, yn cynnwys lluniau, ffotograffiaeth, delweddau symudol, sain a gosodiadau.

Lines of Desire yw’r drydedd arddangosfa yn Rhaglen Tair Blynedd Curaduron Ifanc yr Oriel, sy’n dod ag 20 o artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol at ei gilydd mewn sioe drawiadol sydd wedi cael ei llunio, ei dethol ac a fydd yn cael ei harddangos gan bobl ifanc 15 i 24 mlwydd oed.

Mae’r term ‘line of desire’ yn disgrifio llwybr sy’n cael ei threulio a’i gwisgo gan bobl neu anifeiliaid sy’n dod o hyd i’r pellter byrraf rhwng dau bwynt. Ehangwyd y syniad hwn gan y Curaduron Ifanc i ddatblygu brîff ysbrydoledig oedd yn croesawu ystod o bosibiliadau, yn cynnwys: teithiau, ymylon, hydredion, lledredau, llinellau caneuon, storïau a thraciau.

Mae’r arddangosfa hon, sy’n ysgogi’r meddwl, yn cyflwyno ystod eang o weithiau celf, er enghraifft: ailberfformio’r daith balwn cyntaf yn yr awyr yn Yr Alban, deuawd sy’n cael ei chanu gyda phry cop, Llinell Meridian sydd wedi cael ei chreu o siwgr, a lifft sgïo bychan.

Artistiaid sy’n Arddangos: Colin Andrews, Eskild Beck, Jacob Cartwright and Nick Jordan , Ellie Chaney, Jeremy Evans, Alice Forward, Lesley Halliwell , Adam Heiss, Kaori Homma, Mark Langley, Daniel Lehan, Eleanor Morgan, Plan b, Nicole Polonsky, Margaret Proudfoot, David Rickard, Stuart Robinson, Carole Romaya, Helen Saunders, Daniel Staincliffe.

View and print invitation >
Funders Logos