Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Lament

Sean Vicary

11 Chwefror 2012 - 18 Ebrill 2012

Image 1 of 3 next >   Sean Vicary, Lament, 2011

Yn 'Lament', prosiect cydweithredol a rhyngddisgyblaethol ar ddelweddau symudol, mae Sean Vicary wedi cyfuno gwrthrychau safle-benodol a ddarganfuwyd, animeiddio, barddoniaeth a cherddoriaeth i archwilio gororau Cymru / Sir Amwythig.

Yn unigryw, mae Vicary yn defnyddio technoleg realiti helaethach cyfoes i fyfyrio ar dirlun, hunaniaeth a cholled. Mae'r cyfuniad cyferbyniol hwn yn adleisio’r thema 'cyferbyniadau' sy'n treiddio trwy'r darn - er enghraifft Cymru a Lloegr, y gorffennol a’r presennol, realiti a ffantasi. Mae Lament yn cipio’r gofod rhwng y cyferbyniadau hyn. Mae'r gwaith hefyd yn symud y tu hwnt i’r Oriel, i’r parcdir sy’n ei hamgylchynu, lle gall ymwelwyr gael mynediad i waith rhithwir tri-dimensiwn ar eu ffonau clyfar.

More about 'Lament' on Sean Vicary's website

Artist a gwneuthurydd ffilm sydd wedi ei leoli yng Nghymru yw Sean Vicary, a raddiodd gyda gradd BA mewn Celfyddyd Gain o Goleg Polytechnig Newcastle. Mae ei ymarfer celf yn ymestyn ar draws sawl platfform a chyfrwng digidol, ac mae ei waith wedi cael ei ddarlledu yn y DU a’i ddangos ar draws y byd. Crëwyd Lament gan y cerddor Ceri Rhys Matthews a Steve Knight, cyd-gadeirydd tinderfarm, cwmni cynhyrchu a marchnata sydd wedi’i leoli yng Nghymru (tinderfarm.co.uk). Mae’r prosiect hwn wedi cael ei gefnogi gan Animate Projects, Small World Theatre a Chyngor Celfyddydau Cymru.


 

Test Bed Logo Yn cefnogi gwaith newydd ac arbrofol sy’n cael ei ddatblygu gan artistiaid yng Nghymru a’r Gororau.