Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

The Kitchen

Gwneud | Chwarae | Rhannu

07 Hydref 2017 - 27 Ionawr 2018

The Kitchen | Open Space | 2017/18

The Kitchen | Open Space | 2017/18

Gofod cymdeithasol creadigol, lle bydd celf, perfformio, crefft a ffilm, yn cael eu gwneud, eu rhannu a’u hysbrydoli. The Kitchen yw gofod digwyddiadau a phrosiectau untro Oriel Davies. Mae’r gofod ar agor i ymwelwyr o fis Hydref 2017 tan fis Ionawr 2018, ac mae’n cyflwyno rhaglen fywiog o weithdai, gweithgareddau, digwyddiadau a sgyrsiau ochr yn ochr â chyfleoedd gwych ar gyfer cydweithio ac ymyriadau cymunedol.

Mae The Kitchen yn ystafell i ymlacio a chymdeithasu ynddi, yn ogystal â lle i fod yn greadigol. Mae The Kitchen wedi cael ei ddylunio fel amgylchedd hyblyg ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau, a bydd yn addasu ac yn newid yn barhaus dros y pedwar mis wrth i ymwelwyr, artistiaid a grwpiau cymunedol greu a rhannu eu gwaith.

Bydd gwybodaeth am y rhaglen yn cael ei chyhoeddi ar-lein o ddiwedd mis Medi.

Gan adeiladu ar gyflawniadau The Drawing Room yn y flwyddyn gyntaf, The Kitchen ydy rhifyn nesaf Gofod Agored, sef prosiect peilot dwy flynedd sy'n rhedeg ochr yn ochr â, ac yn ychwanegol at, arddangosfa a rhaglenni dysgu presennol yr Oriel.  Cefnogir Gofod Agored gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Esmée Fairbairn.

Dewch yn Rhan

Messy Kitchen | Gweithgaredd i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen

Mae Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau a gweithdai creadigol ar foreau Sadwrn yn The Kitchen, sef ein prosiect untro a gofod digwyddiadau.

Messy Kitchen - Tachwedd / Rhagfyr
Messy Kitchen - Ionawr

Digwyddiadau ac Ymyriadau

The Bird Company | Perfformiad byr a gweithdy gan Celf Able
Dydd Mercher 08 Tachwedd | 2pm – 3.30pm | AM DDIM | Ar agor i bawb

Arwystli Artists yn The Kitchen
Dydd Iau 09 Tachwedd | Drwy’r dydd

Cwis Nadolig Cyfeillion Oriel Davies
Dydd Gwener 24 Tachwedd | 7pm | £9 fesul person (mynediad a bwyd) | Aelodaeth ar agor i bawb

Coginio – heb goginio, gyda Rusty Winterbottom
Dydd Sadwrn 25 Tachwedd | 1pm – 5pm | Pob oedran | AM DDIM| Galwch heibio

Adrodd straeon a barddoniaeth gyda Rusty Winterbottom
Dydd Gwener 01 Rhagfyr | 10am – 5pm | Galw heibio | AM DDIM | Ar agor i bawb

Arwystli Artists yn The Kitchen
Dydd Iau 07 Rhagfyr| Drwy’r dydd

Adrodd straeon a barddoniaeth gyda Rusty Winterbottom
Dydd Gwener 12 Ionawr | 10am – 5pm | Galw heibio | AM DDIM | Ar agor i bawb

Anushiye Yarnell – Artist dawns
Dydd Mawrth 16 Ionawr | amser i’w gadarnhau | AM DDIM| Ar agor i bawb

The Bird Company | Perfformiad byr a gweithdy gan Celf Able
Dydd Mercher 24 Ionawr | 2pm – 3.30pm | AM DDIM | Ar agor i bawb

Artistiaid a Grwpiau Preswyl

Amy Sterly
Fiona Collins
Chris Mapp /  Bettws Lifehouse
Mai Thomas / Ladywell and Trehafren Children’s Centres
Simon Fenoulhet / Criw Celf

Rhagor o Wybodaeth

amber@orieldavies.org
www.openspace.orieldavies.org