Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

Yr Angel Cyllell

04/01/20 – 31/01/20

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Jilly Edwards 

15/10/19 - 31/01/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Imperfect Transcriptions: the 24 Études of Frédéric Chopin, for Monique

David Gepp

13 Rhagfyr 2008 - 14 Chwefror 2009

colour photograph shows grass and heather

Image 1 of 4 next >   David Gepp from the series Imperfect Transcriptions 2008

Cyfres newydd o luniau hynod o fyw o laswellt, eithin a blodau'r ddôl gan David Gepp yw Imperfect Transcriptions. Caiff y lluniau eu dangos ochr yn ochr â barddoniaeth R S Thomas a darnau Chopin i’r piano, the 24 Études. Mae’r arddangosfa yn ein gwahodd i mewn i berthynas glòs â cherddoriaeth a’r amgylchedd naturiol a gyda phynciau dwfn bywyd.

Cyfres newydd o luniau mewn lliw gan David Gepp yww Imperfect Trancriptions - astudiaethau hynod o fyw o laswellt, eithin a blodau'r ddôl sy’n gyforiog o rythm a lliwiau cryf. Caiff y lluniau eu dangos ochr yn ochr â barddoniaeth R S Thomas a darnau Chopin i’r piano, y 24 Études. Mae’r arddangosfa yn ein gwahodd i mewn i berthynas glòs â cherddoriaeth a’r amgylchedd naturiol, ac yn ystyried pynciau mawr bywyd - trefn ac anrhefn, y cyffredin a'r godidog, bywyd a marwolaeth, poen a harddwch.

“Credaf mai Robert Schumann a ddywedodd fod gan gerddoriaeth Chopin naws o synau wedi’u claddu mewn blodau’. Gor-ddweud, efallai, ond rwy’n gwybod beth mae’n feddwl - mae poen yn gallu bod ynghladd mewn harddwch (a harddwch mewn poen). Mae’n bosib (bron) clywed cerddoriaeth Chopin a’i drin fel papur wal clywedol, ond pe byddem yn gwrando arno, hwyrach y byddem yn darganfod ei fod yn hysbysu a’n dyfnhau ein dealltwriaeth o fywyd; o'n profiadau; o’n perthynas â’r Naturiol a’r Cyfanfyd. Yn ogystal, gallai hefyd roi eglurhad, neu o leiaf ddisgrifiad sy’n cynnwys gwirionedd o’n bywydau - yn ddeallusol ac yn emosiynol.

Y gwrthwynebiadau o gymhlethdod a symlrwydd; poen annioddefol a harddwch ysblennydd; anrhefn a threfn; mae Chopin yn cyfeirio atynt i gyd ac yn cymodi heb gyfaddawd - a hynny mewn ffordd sy'n gwneud i ni ennyn dealltwriaeth o'r newydd o natur bywyd, sy'n ymddangos mor fregus a chymhleth. Y cyffredin a'r godidog. Y cyfannol a'r anghyflawn. Y terfynol a'r penagored.

‘…Yn ddiddysg a direswm y ffurfir y gerdd
Yn gymysg ond yn fyw yn y groth ddifesur.’

Patrick Kavanagh, o ‘Art McCooey’

Bûm yn gwrando ar y 24 Études hyn gan Chopin ar ddiwedd yr haf, o gwmpas adeg pen-blwydd fy ffrind Mike Berry, a fu farw rhai misoedd yn ôl; ac mi wnes y lluniau hyn dros gyfnod o sawl wythnos wrth i mi gerdded gyda'r cwn yng Nghoedwig Hafren. Yr hyn yr oedd cerddoriaeth Chopin wedi'i gadarnhau a'i egluro i mi, oedd yr ynni a'r cyfnewid a'r berthynas rhwng yr hyn sydd, i bob golwg, yn gwbl wahanol. Dechreuodd gyda'r pruddglwyf a'r harddwch, cymhlethdod a symlrwydd, a drwy symud mewn rhyw ffordd ryfedd, gadawodd i mi weld y byd fel lle perffaith. Ac yna, roedd hyd yn oed bywyd a marwolaeth fel petasent wedi cymodi, am ennyd.

‘… Golygfa wan mewn llecyn tlawd
Heb sôn am un o’r mawrion
Y blodyn bach yn syllu’n syn
Ar yr Un Di-derfyn, y Meddwl a faglodd
Y peniocaf o feidrolion.’

Patrick Kavanagh, o ‘The One’

O'r man yma y daw'r lluniau hyn. Gadewais fy hun i weithio'n reddfol ac yn ddigymell, yn hytrach nag o unrhyw syniad o berffeithrwydd technegol - ac nid y fi sy'n gyfrifol am y gorau ohono - y darn a fydd efallai yn eich cynhyrfu chi - hynny yw natur pethau. Fel y dywedodd Walter Pater: 'Mae pob celfyddyd yn anelu tuag at y cyflwr o gerddoriaeth', sy'n atsain geiriau Leonardo da Vinci: 'Cerddoriaeth sy'n cynrychioli'r anweledig.' – a’r hyn sy’n anweledig sy’n ein gwefreiddio.”

David Gepp Ysgubor Ty’n Y Graig, Llanerfyl, Mawrth 2008

Yn wreiddiol o Belfast, mae David Gepp wedi byw yng Nghymru am dros 25 o flynyddoedd. Mae ei waith mewn casgliadau yn y Bibliothèque Nationale, Paris; Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Y Tabernacl, Machynlleth a BT Irish New Media, Belfast.