Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Imaginary Worlds

Artistiaid Lluosog

22 Hydref 2016 - 25 Chwefror 2017

Angela Darby, we make our own heaven & hell right here on earth III

Image 1 of 7 next >   Angela Darby, we make our own heaven & hell right here on earth III

Mae’n bleser gennym gyflwyno Imaginary Worlds - arddangosfa wych o weithiau celf gan 52 o artistiaid darluniau a llyfrau o Gymru, rhannau eraill o'r DU, Ewrop ac Awstralia.

Mae'r arddangosfa yn cynnwys darluniau ar gyfer llyfrau plant ac oedolion, llyfrau artistiaid a nofelau graffig, animeiddiadau fideo, lluniau graddfa fawr a bach,  printiau a phaentiadau.

Yma, rydym yn dod ar draws chwedlau a chyfraith gwerin; straeon celwydd golau o bob math, gan gynnwys yr annisgwyl; yr ysgafn a’r chwareus: y tywyll a’r dirgel. Mae'r artistiaid hyn yn agor drysau i fydoedd a bywydau eraill. Maen nhw’n cyflwyno pobl, lleoedd a chreaduriaid; rhai wedi’u dyfeisio a rhai go iawn; o’r dyfodol a'r gorffennol, a'r presennol. Gyda'i gilydd, maen nhw’n cynnig dathliad mawr o bŵer rhyfeddol y dychymyg.

Mae’r arddangosfa’n ganlyniad i Alwad Agored Oriel Davies i artistiaid i gyflwyno gwaith sy'n gysylltiedig â darlunio yn seiliedig ar y thema' Imaginary Worlds '. Cafwyd ymateb gwych i’r alwad, gyda 130 o artistiaid yn cymryd rhan. Cynhaliwyd y dasg anodd o ddewis yr arddangosfa fuddugol gan banel oedd yn cynnwys y Curadur Alex Boyd Jones ac Amanda Farr, Cyfarwyddwr, Oriel Davies, a Chris Glynn, Uwch Ddarlithydd Darlunio, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, a awgrymodd thema'r arddangosfa.

Mae llawer o’r gweithiau ar werth – sydd yn gwneud hwn yn gyfle delfrydol i brynu anrheg i rywun arbennig. Mae hwn yn rhan o’r Cynllun Casglu.

ARTISTIAID:

Ulla Aatinen, Steve Appleton, Nicky Arscott, Will Baker, Thomas Bannon, Simon Banos, Olivia Bargman, David Begley, Genevieve Belgard, Mandy Bonnell, Benjamin Buckley, Gareth Bunting, Lucy Burns, Angela Darby, Alex Davies, Otto Dettmer, Amy Dover, Mark Eaglen, Eating Strawberries, Ben Faircloth, Jane Farrington, Chloë Feldman Emison, Bobbye Fermie, Wanda Garner, Sharon Hall Shipp, Amy Higgins, Mary Hill, Daria Hlazatova, Layla Holzer Lauren Housego, Ian Irvine, Wynne James, Seungjo Jeong, Marc Jones, Richard Levesley, Nicki McNaney, Jess Nash, Chloe Needham, Joseph Norman, Kim L Pace, Tallulah Pomeroy, Michael Powell, Karoline Rerrie, Francesca Ricci & Kiril Bozhinov, Lea Sautin, Peter Stevenson, Helen Stratford, Sam Treadaway, Melanie Uhlmann, Ian Whadcock, Carys Williams-Morgan, Susan Wilson