Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

House

Multiple artists

14 Tachwedd 2015 - 27 Ionawr 2016

Amy Sterly, Suddenly

Image 1 of 6 next >   Amy Sterly, Suddenly

Gall y syniad o dŷ a chartref greu teimladau o gynhesrwydd a chysgod. Fel arfer, annedd - boed hynny’n fwthyn neu’n sied, yn babell neu’n blasty, yn gaban dros dro neu’n breswyliad parhaol - yw'r sail arferol i gysur a diogelwch. I'r gwrthwyneb, mae tŷ adfeiliedig neu dŷ gwag yn gysylltiedig yn aml ag anesmwythder, anniddigrwydd ac absenoldeb.

Mae'r arddangosfa hon yn dwyn ynghyd chwe artist sy'n defnyddio'r gofod a’r gwrthrychau yn y cartref fel man cychwyn ar gyfer eu syniadau. Maent yn dangos cerflunwaith, gosodiadau, printiau, lluniadau, paentiadau a thecstilau, ac yn archwilio'r syniad o 'dŷ' ar ffurfiau niferus a gwahanol. O brintiau tŷ Amy Sterly sy’n ‘siarad’, i risiau bach, sydd wedi’u cerfio’n ofalus iawn o sebon gan Felicity Warbrick;  o'r brwsys a'r chwisgiau gwifren wedi'u darlunio'n gain gan Jeanette Orrell, i osodiad lamplenni afieithus Charlotte Squire; o awgrymiadau cynnil Ainsley Hillard o gof, i gerflunwaith a phrintiau Frances Carlile, lle mae tŷ yn uno â’r dirwedd. Gyda'i gilydd, maent yn cyflwyno House, arddangosfa sy'n archwilio ystyron niferus y cartref.

I gyd-fynd â'r sioe, rydym yn cynnwys artist yr wythnos ar gyfryngau cymdeithasol, a sesiwn Cwestiwn ac Ateb unigryw am y gwaith yn eu sioe.

I lawrlwytho sesiwn Cwestiwn ac Ateb pob artist, cliciwch ar y dolenni isod wrth iddynt ddod ar gael:

Frances Carlile | Ainsley Hillard | Jeanette OrrellCharlotte Squire | Amy Sterly | Felicity Warbrick