Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

House

Multiple artists

14 Tachwedd 2015 - 27 Ionawr 2016

Amy Sterly, Suddenly

Image 1 of 6 next >   Amy Sterly, Suddenly

Gall y syniad o dŷ a chartref greu teimladau o gynhesrwydd a chysgod. Fel arfer, annedd - boed hynny’n fwthyn neu’n sied, yn babell neu’n blasty, yn gaban dros dro neu’n breswyliad parhaol - yw'r sail arferol i gysur a diogelwch. I'r gwrthwyneb, mae tŷ adfeiliedig neu dŷ gwag yn gysylltiedig yn aml ag anesmwythder, anniddigrwydd ac absenoldeb.

Mae'r arddangosfa hon yn dwyn ynghyd chwe artist sy'n defnyddio'r gofod a’r gwrthrychau yn y cartref fel man cychwyn ar gyfer eu syniadau. Maent yn dangos cerflunwaith, gosodiadau, printiau, lluniadau, paentiadau a thecstilau, ac yn archwilio'r syniad o 'dŷ' ar ffurfiau niferus a gwahanol. O brintiau tŷ Amy Sterly sy’n ‘siarad’, i risiau bach, sydd wedi’u cerfio’n ofalus iawn o sebon gan Felicity Warbrick;  o'r brwsys a'r chwisgiau gwifren wedi'u darlunio'n gain gan Jeanette Orrell, i osodiad lamplenni afieithus Charlotte Squire; o awgrymiadau cynnil Ainsley Hillard o gof, i gerflunwaith a phrintiau Frances Carlile, lle mae tŷ yn uno â’r dirwedd. Gyda'i gilydd, maent yn cyflwyno House, arddangosfa sy'n archwilio ystyron niferus y cartref.

I gyd-fynd â'r sioe, rydym yn cynnwys artist yr wythnos ar gyfryngau cymdeithasol, a sesiwn Cwestiwn ac Ateb unigryw am y gwaith yn eu sioe.

I lawrlwytho sesiwn Cwestiwn ac Ateb pob artist, cliciwch ar y dolenni isod wrth iddynt ddod ar gael:

Frances Carlile | Ainsley Hillard | Jeanette OrrellCharlotte Squire | Amy Sterly | Felicity Warbrick