Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Rangoli: Art that Binds

Following the success of the 2017 Rangoli: Art that Binds project, as part the India/ Wales season of events with the mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh
 

 

 

Gwneud ein Marc

Cydweithrediad gan Criw Celf

14 Ionawr 2017 - 25 Chwefror 2017

Gwneud ein Marc

Gwneud ein Marc

Mae Gwneud ein Marc yn ganlyniad o Barti Nadolig Criw Celf, sef gweithdy cydweithredol undydd a gymerodd le ar Rhagfyr 17 2016 yn Oriel Davies.

Mae Gwneud ein Marc yn ganlyniad o Barti Nadolig Criw Celf, sef gweithdy cydweithredol undydd a gymerodd le ar Rhagfyr 17 2016 yn Oriel Davies.  Grwp o bobl ifanc sy'n dod at eu gilydd fel Criw Celf yw'r artistiaid.  Yn ystod y digwyddiad rhoddwyd y criw mewn tri grwp ar hap, a gosodwyd her dau-ran ar eu cyfer - y darn cyntaf oedd i ddyfeisio a chreu eu 'hoffer celf' eu hunain -  ar gyfer hyn darparwyd ystod o adnoddau 'technoleg isel' fel ffyn bambw, cardfwrdd, hoelion, defnydd, doleni rholwyr paent, gwifren, cortyn, tâp a mwy.  Ail ran yr her oedd i ddatblygu dulliau o wneud marciau, a syniadau am gynlluniau neu darluniau gyda'u offer celf.  Darparwyd papur wal plaen a lino llawr iddynt weithio arno, ac esboniwyd y byddai'r gweithiau celf a fyddai'n ganlyniad i'r gweithdy yn cael eu harddangos yma yng ngofod TestBed.  Roedden nhw hefyd yn ymwybodol y byddai'r offer celf yn cael eu harddangos.

Y Parti Nadolig yw'r unig ddigwyddiad yng nghalendr Criw Celf lle mae'r bobl ifanc sydd ar y prosiect yn hollol rhydd i arwain eu creadigrwydd eu hunain.  Y bwriad yw i annog cydweithrediad, dyfeisgarwch, cymryd risg a chreadigrwydd, a rydym yn gobeithio bydd canlyniadau dymunol eraill sef bod gweithio'n gydweithredol yn arwain i sawl cyfeillgarwch newydd, cynyddiad mewn hyder a hapusrwydd ynghyd a chanlyniadau creadigol annisgwyl.

Mae Criw Celf yn brosiect i bobl ifanc rhwng 12 a 18 oed o Ogledd Powys sydd wedi cael eu nodi am fod yn abl a thalentog mewn celf gweledol.   Mae'n ran o gynllun cenedlaethol i feithrin talent ifanc yng Nghymru.  Mae'r grwp yn dod at eu gilydd o gwmpas 7 gwaith y flwyddyn i weithio hefo artistiaid proffesiynol ac i ymweld a arddangosfeydd, adrannau celf cain prifysgolion a stiwdios artistiaid.  Mae Criw Celf yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'i gefnogi gan Gyngor Sir Powys. 

Ceir mwy o wybodaeth o'r ddeg groesawu neu cysylltwch â desk@orieldavies.org

Mae gweithiau celf gan Criw Celf hefyd i'w gweld yn The Drawing Room yn Oriel Davies hyd Chwefror 25.   Cerfluniau tun ydyn nhw, wedi eu creu mewn dosbarthiadau meistr yn Nhachwedd gyda'r artist awtomata artist Andy Hazell.  

Test Bed Logo Yn cefnogi gwaith newydd ac arbrofol sy’n cael ei ddatblygu gan artistiaid yng Nghymru a’r Gororau.