Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

In Guise of the Rock

AJ Stockwell

29 Gorffennaf 2017 - 20 Medi 2017

AJ Stockwell: In Guise of the Rock

AJ Stockwell: In Guise of the Rock

Yn dilyn ein hail alwad agored i artistiaid newydd yng Nghymru a Gororau Cymru i ddatblygu a chyflwyno gwaith newydd fel rhan o’r rhaglen Litmus, mae’n bleser gennym gyhoeddi comisiwn newydd, sydd wedi cael ei ddatblygu gan AJ Stockwell.

Gan ganolbwyntio ar ddarn o brosiect uchelgeisiol AJ o’r enw White Rock, sy'n bodoli drwy gymdeithas ddychmygol sydd ag obsesiwn ar gynhyrchu a chadw gwrthrychau porslen mewn cyflwr da, mae AJ yn datblygu In Guise of the Rock; gosodiad ar y deunydd hynafol caolin, wrth iddo ddod i fodolaeth. Clai meddal gwyn coeth ydy caolin, sydd wedi cael ei ffurfio dros ganrifoedd wrth i lympiau caled o wenithfaen dorri i lawr a phydru, ac mae'n bwysig iawn yn hanes porslen. Mae In Guise of the Rock yn tynnu ar etifeddiaeth y diwydiant porslen yn Ewrop, ei dyheadau i ddyrchafu cymdeithas drwy gynhyrchu'r gwrthrychau mwyaf atyniadol, a’r paralelau gyda’n hagweddau gorllewinol cyfoes tuag at nwyddau traul.

Mae AJ Stockwell wedi byw ar draws yr Alban, Cymru a Lloegr ac ar hyn o bryd, mae hi’n byw yng Nghaerdydd. Mae AJ, sydd yn cael ei chyfareddu gan natur newidiol deunyddiau drwy amser a lle, a gan ein diwylliant o rannu deunyddiau, yn dehongli ein perthynas ddynol gyda gwrthrychau, drwy fenthyg ieithoedd a phrosesau o feysydd fel seramig, deintyddiaeth, mwyngloddio a dawns.  Mae arfer AJ, sydd wedi’i wreiddio mewn cerflunwaith, yn cynnwys perfformiad, fideo a thestun, sydd yn aml yn ffurfio’r sail ar gyfer gosodiadau gyda sgriptiau neu naratifau sydd wedi’u hail-greu.  Mae ei harddangosfeydd a’i chyfnodau preswyl diweddar yn cynnwys: Standpoint Futures yn Chisenhale Art Place, Llundain; cyfnod preswyl tri diwrnod yn The Drawing Room yn Oriel Davies; UNIT(e), g39, Caerdydd; Artist Preswyl, elysiumgallery, Abertawe; When Then is Now, The Lantern, partneriaeth Prifysgol Worcester gydag Amgueddfa Worcester.

Arddangosfa a rhaglen ddatblygu ydy Litmus, sy’n cynnig cymorth curadurol ac ymarferol i artistiaid newydd sy’n byw yng Nghymru a'r Gororau, i ymchwilio, datblygu a chyflwyno gwaith newydd yn Oriel Davies.

Sain Ddisgrifio

Exhibition Narrative - In Guise of the Rock >

Exhibition Audio Description - In Guise of the Rock >