One Thousand Mindreaders | Stuart Nolan

One Thousand Mindreaders | Stuart Nolan
Dydd Gwener 19 Ionawr 2018 | 3pm - 4.30pm | AM DDIM
(rydym yn argymell eich bod yn bwcio ... mwy >

Messy Kitchen | gweithgaredd i blant a theuluoedd yn the kitchen - Ionawr

AM DDIM Gweithgaredd i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen Mae Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan mewn ... mwy >

The Bird Company | Celf Able

Dydd Mercher 08 Tachwedd 2017 | 2-3.30pm | Digwyddiad AM DDIM*
Dydd Mercher 24 Ionawr ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

gimme shelter

Antonia Dewhurst

07 Gorffennaf 2012 - 05 Medi 2012

Image 1 of 2 next >   Antonia Dewhurst, gimme shelter, 2010

Cyfres o ficrostrwythurau yw 'gimme shelter' sy’n ymateb i 'Ty Unnos' neu 'Un Nos Cartref'’, traddodiad yng Nghymru yn y ddeunawfed ganrif.

Roedd y traddodiad hwn yn datgan y byddai rhywun a allai godi ty rhwng machlud yr haul a’r wawr ar dir comin yn dod yn berchen ar y tir hwnnw. Mae'r gweithiau hyn yn archwilio'r syniad o 'Gartref' a theimladau o berthyn. Mae Dewhurst yn bwriadu creu ‘Ty Unnos’ maint llawn yn y parcdir ger yr oriel, i gyd-fynd â’i harddangosfa.

Bydd Antonia Dewhurst hefyd yn treulio Cyfnod Preswyl Tŷ Unnos neu 'One Night home', fydd yn cael ei adeiladu yn y Drenewydd yn y parcdir ger yr oriel.

Agor yr Arddangosfa Dydd Sadwrn 21 Gorffennaf, 5-8yh

Antonia Dewhurst graduated in 2011 with a BA in Fine Art from Coleg Menai in Bangor. She is based in North Wales.


Test Bed Logo Yn cefnogi gwaith newydd ac arbrofol sy’n cael ei ddatblygu gan artistiaid yng Nghymru a’r Gororau.