Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Foreigners

Bernadette Kerrigan

19 Medi 2015 - 04 Tachwedd 2015

Mae Bernadette Kerrigan yn arlunydd ond mae ei phrosiect newydd Foreigners, sydd wedi’i wneud yn arbennig ar gyfer y rhaglen TestBed, yn arwain ei hymarfer i feysydd newydd.

Mae‘r gwaith sy’n cael ei arddangos wedi esblygu o gyfres o brintiau unigryw graddfa fach a grëwyd o baent chwistrell, chwyn a thechneg sy'n deillio o ffotogramau. Mae'r broses a'r deunyddiau wedi cynnig ymagwedd reddfol, fwy rhydd i’r artist at ei pheintio.

Mae'r artist yn defnyddio taflenni mawr, afloyw o bolythen ac yn defnyddio’r un dechneg â'r printiau ond ar raddfa ddiwydiannol. Gallai’r deunydd byrhoedlog hwn gael ei ddefnyddio fel ateb dros dro i fordio ffenestri wedi torri, cwblhau tŷ gwydr dros dro, neu fel gorchudd dros dro ar gyfer llawer o ddefnyddiau eraill.

Gan ddefnyddio proses cyanotype arbrofol ar y polythen, mae Kerrigan yn creu arwyneb wedi'i orchuddio â dail a chwyn wedi gordyfu. Mae ansawdd tymhorol y polythen yn cyd-fynd â natur fyrhoedlog y pwnc - wrth i’r ddelwedd ddiflannu yn nirywiad graddol y polythen, cawn ein hatgoffa o fregusrwydd bywyd.

Mae Bernadette Kerrigan yn byw ac yn gweithio yn Swydd Henffordd ar ôl byw yn Llundain am 15 mlynedd. Derbyniodd BA mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol Swydd Stafford ym 1995 ac mae hi newydd gael cynnig lle yn y Coleg Celf Brenhinol yn Llundain, i astudio MA mewn peintio, a fydd yn cychwyn ym mis Medi 2015.

Mae Bernadette Kerrigan yn byw ac yn gweithio yn Swydd Henffordd.

Test Bed Logo Yn cefnogi gwaith newydd ac arbrofol sy’n cael ei ddatblygu gan artistiaid yng Nghymru a’r Gororau.