Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Findings on Ice

Spike Dennis

10 Medi 2016 - 15 Hydref 2016

Spike Dennis, Findings on Ice

Spike Dennis, Findings on Ice

Mae Spike Dennis yn artist rhyngddisgyblaethol sy'n archwilio ein cymdeithas ddigidol rhyng-gysylltiedig ac yn aml, yn defnyddio brodwaith i wneud hynny.

Mae'r arddangosfa TestBed hon yn cynnwys gwaith newydd gan yr artist sydd wedi arwain o’i fentrais i greu brodweithiau ar iâ. Mae'r newid materol hwn yn ei bractis yn cyflwyno elfen newydd seiliedig ar amser i'r gwaith, sy'n cael ei weld naill ai mewn cyflwr o bydredd neu fel arall, yn cydbwyso’n ansicr iawn, ar fin dirywio.

Test Bed Logo Yn cefnogi gwaith newydd ac arbrofol sy’n cael ei ddatblygu gan artistiaid yng Nghymru a’r Gororau.