Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

The Drawing Room

Creu / Chwarae / Rhannu

22 Hydref 2016 - 25 Chwefror 2017

Gofod creadigol, cymdeithasol, lle bydd gwaith celf, perfformiadau, gwaith crefft a ffilmiau yn cael eu creu, eu rhannu a’u hysbrydoli.

Drwy weithio mewn cydweithrediad ag artistiaid a'r cyhoedd, mae Oriel Davies Gallery yn creu The Drawing Room, ystafell chwilfrydig o groesawgar, sydd wedi’i rhoi at ei gilydd o wrthrychau pwrpasol, personol, sydd wedi’u darganfod a’u casglu.  Bydd eitemau bob dydd, o soffas, cabinetau a byrddau, llyfrau, dodrefn meddal ac addurniadau yn cael eu creu a'u hailddiffinio.

O 22 Hydref tan 25 Chwefror 2017,  bydd The Drawing Room yn ofod amlddefnydd – yn stiwdio i artistiaid, yn sinema ' bwtîg ', yn set llwyfan, yn ystafell newyddion... Yn le ar gyfer syniadau, lle bydd trafod, dysgu, bod yn greadigol a chwarae yn cael eu hannog. Yn ofod ar gyfer cymdeithasu a diddanu ffrindiau - ystafell fyw y Drenewydd mewn oriel gelf. 

Mae Oriel Davies Gallery yn gwahodd trigolion, ysgolion, grwpiau gwirfoddol, artistiaid sefydledig a rhai newydd i gymryd rhan, cyfrannu, defnyddio a chael profiad o’r gofod. Bydd y cyfleoedd canlynol yn cael eu hyrwyddo drwy alwadau agored a thrafodaethau ar-lein yn y cyfnod a fydd yn dynesu at yr agoriad ym mis Hydref: 

Creu

Preswylfeydd a chomisiynau artistiaid

Cronfeydd sbarduno – cyfleoedd

Heriau cymunedol creadigol 

Rhannu

Cyfrannu ar-lein at drafodaeth The Drawing Room

Chwarae

Cynnal digwyddiad (e.e. noson ‘scratch’, darn cerddorol…)

Creu grŵp diddordeb neu drafodaeth (e.e. clwb crosio, clwb llyfrau, darllen sgriptiau …)

Rhoi

Casglu dodrefn

Casglu deunyddiau crefft

Bydd manylion ar gyfer bob digwyddiad yn cael eu postio yma. Byddant hefyd yn cael eu rhannu ar grŵp gweplyfyr The Drawing Room.  Fel arall, ac i gael rhagor o wybodaeth neu drafodaeth, cysylltwch â Amber Knipe, Cydlynydd y Prosiect drwy e-bostio amber@orieldavies.org.

GALWAD A CHYFLEOEDD

Galwad am Artistiaid - Dyddiad cau: Dydd Sul 24 Gorffennaf 2016. Cliciwch yma...

Galwad: Preswyliad Artistiaid - Dyddiad cau: Dydd Gwener 5 Awst 2016. Cliciwch yma...

Comisiwn Sbarduno: Galwad am Geisiadau - Dyddiad cau: Dydd Gwener 19 Awst 2016. Cliciwch yma...

Rhoddion o Ddodrefn - Cyn 16 Medi 2016. Cliciwch yma...

Mae The Drawing Room yn rhan o’r prosiect Gofod Agored, sef prosiect peilot dwy flynedd Oriel Davies Gallery sy'n rhedeg rhwng mis Mawrth 2016 a mis Mawrth 2018. Yn ystod y ddwy flynedd hyn, bydd Gofod Agored yn cyflwyno llwyfan eang o weithgaredd diwylliannol o fis Hydref tan fis Ionawr/Chwefror, a fydd yn rhedeg ochr yn ochr ag arddangosfa a rhaglenni dysgu presennol yr Oriel.

Cefnogir Open Space/Gofod Agored gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Esmée Fairbairn.