Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

DATACIDE

Chris Oakley

06 Chwefror 2016 - 06 Ebrill 2016

Chris Oakley, Datacide

Image 1 of 2 next >   Chris Oakley, Datacide

Mae 90% o ddata’r byd wedi cael ei greu yn y 2 flynedd ddiwethaf…

Mae Datacide yn myfyrio ynghylch dyfodol data a diwylliant digidol. Mae gosodiad cerfluniol, a grëwyd o weddillion Gyriannau Disgiau Caled wedi’u dinistrio, yn myfyrio ar ystyr data mewn diwylliant wedi’i ddigido, ac yn ystyried senario posibl lle mae technoleg wedi dod yn amherthnasol ac yn cael ei leihau i’w nodweddion materol yn unig. Mae hefyd wedi'i fwriadu fel adlewyrchiad ar y cylch defnydd sydd yn dawel gynhenid ​​mewn diwylliant digidol, ac ar daflu gwastraff electronig i lawr yr afon yn y byd sy'n datblygu.

Mae'r gwaith yn cwestiynu ein perthynas â data eu hun, gan wahodd myfyrdod ar y cysylltiadau rhwng data a'n byd ffisegol. Ar yr un pryd, mae'r gwaith yn ffurfio rhyw fath o feddrod, lle mae'r data wedi gadael y cyfryngau ffisegol oedd yn gartref iddynt. Yn y byd yr ydym yn byw ynddo, o gyfryngau digidol ar-lein a phell, sy’n gynyddol seiliedig ar gymylau, rydym yn gweithredu o dan yr argraff bod data wedi cael eu rhyddhau rywsut oddi wrth yr angen i fodoli mewn lleoliad ffisegol (fel recordiadau magnetig) ar wyneb gyriant caled.

Yn Datacide, mae gyriannau caled wedi’u tyllu a’u malu yn cael eu defnyddio fel deunyddiau sy'n cyfateb i'r rhai a ddefnyddir mewn tirlunio ac adeiladu o gerrig yn y dyddiau cynnar. Mae'r deunyddiau 'crai' hyn yn cael eu defnyddio fel blociau adeiladu i greu ffurf sy’n atgoffa rhywun o garnedd conigol, strwythur a ddefnyddir yn eang fel marciwr lleoliad o gynhanes i'r presennol.

Fel artist sydd â hanes o weithio yn bennaf mewn fideo a gosodiadau fideo, mae’r gwaith hwn yn ymchwilio gosodiad cerfluniol fel ymagwedd newydd at rai o'r themâu sydd ymhlyg yn ei waith ers nifer o flynyddoedd. Ysbrydolwyd y syniad ar gyfer y darn yn rhannol gan fyfyrdod ar ddyfodol llawer o waith yr artist hyd yn hyn, a llawer ohono yn bodoli fel ffeiliau digidol ar yriannau caled yn unig.

Mae Chris Oakley yn byw ac yn gweithio yn Gaer.  

 

Test Bed Logo Yn cefnogi gwaith newydd ac arbrofol sy’n cael ei ddatblygu gan artistiaid yng Nghymru a’r Gororau.