Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Cyfnod Preswyl Tŷ Unnos, Y Park, Y Drenewydd

Antonia Dewhurst

20 Gorffennaf 2012 - 05 Medi 2012

Image 1 of 3 next >   

Yr haf hwn, bydd Antonia Dewhurst yn treulio Cyfnod Preswyl ym Mhowys. Uchafbwynt y cyfnod preswyl hwn fydd darn o bensaernïaeth werinol dros dro - Tŷ Unnos neu 'One Night home', fydd yn cael ei adeiladu yn y Drenewydd yn y parcdir ger yr oriel.

Bydd Antonia yn treulio rhan o'i chyfnod preswyl mewn stiwdio yng Nghanolfan Celfyddydau Canolbarth Cymru yng Nghaersws, lle bydd yn ymchwilio ac yn casglu deunyddiau i greu prosiect arbennig, Tŷ Unnos, neu ‘one-night house’.

Hen draddodiad Cymreig sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif yw Tŷ Unnos: os gallai rhywun adeiladu tŷ rhwng machlud yr haul a’r wawr a chael mwg yn codi o'r simnai erbyn y wawr, gallai'r person hwnnw hawlio’r tir. Er na fydd Antonia’n mynd i hawlio parc y Drenewydd ar 19 Gorffennaf, bydd yn adeiladu Tŷ Unnos - yn llythrennol dros nos - ym mharcdir y dref gyferbyn ag Oriel Davies. Strwythur dros dro fydd hwn wedi’i wneud o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu - paledau pren, tarpolin a haearn rhychog. Ar ôl noson o adeiladu gwyllt, bydd y strwythur yn ei le erbyn bore’r 20 Gorffennaf, gyda mwg yn codi o'r simnai.

Mae Antonia’n bwriadu dodrefnu ei Thŷ Unnos, a bydd ymwelwyr yn cael eu hannog i fynd i mewn i'r annedd pan fydd yr artist yn bresennol, a siarad gyda hi am ei chyfnod preswyl a’i phrosiect. Bydd Tŷ Unnos yn lansio ar 21 Gorffennaf ac yna, bydd yn aros ar y safle yn y Parc tan ddechrau mis Medi. Bydd y lloches yn debyg i annedd sianti neu favella, ac yn cwestiynu syniadau o afleoliad a digartrefedd.

Mae cyfnod preswyl Antonia Dewhurst yn rhan o Raglen Breswyl Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r artist wedi cael ei gwahodd fel rhan o archwiliad Oriel Davies i’r berthynas rhwng celf, dylunio a phensaernïaeth.

Bydd Antonia hefyd yn arddangos y tu mewn i Oriel Davies Gallery yn ystod y cyfnod hwn, mewn arddangosfa Test Bed o’r enw gimme shelter, sy'n dangos cyfres o ficroddyluniadau yr artist ar gyfer strwythurau Tŷ Unnos. Mae ei sioe yn cynnig amrywiaeth o bosibiliadau adeiladu, ac yn gwneud i rywun ystyried y cysyniad o 'annedd' a theimladau cyffredinol o fod heb wreiddiau ac o afleoliad diwylliannol.

Bydd Bathing Beauties hefyd yn arddangos ym mhrif orielau Oriel Davies - arddangosfa ryngwladol o fwy na chant o fodelau sydd wedi’u dylunio gan artistiaid a phenseiri, sy’n ail-ddychmygu ffurf y cwt glan môr Prydeinig am y tro cyntaf mewn tri chan mlynedd.

Bydd Tŷ Unnos Antonia Dewhurst ar y safle yn Y Parc, y Drenewydd o 20 Gorffennaf tan 5 Medi 2012. Bydd yr arddangosfa’n cael ei lansio ar Orffennaf 21 2012, rhwng 5yh - 8yh yn cynnwys digwyddiad mewn-sgwrs gyda Michael Trainor, Curadur Bathing Beauties, yr Artist Antonia Dewhurst, Heidi Day o Ysgol Bensaernïaeth Cymru, a Ruth Gooding, Curadur Oriel Davies.

Clyweledol

Tŷ Unnos

Antonia Dewhurst constructed a full scale 'Tŷ Unnos' or 'One Night Home' overnight on the 19th/20th July in the parkland beside the Oriel Davies Gallery to compliment her exhibition in the Test Bed space.  gwyliwch >

video 2 munud