Dosbarthiadau Bywluniadu ar ddydd Sadwrn gyda Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Grimoire (a Collective book of spells)

Gweithdy gyda’r artistiaid Fourthland, a fydd yn ystyried cyfriniaeth crefft sy'n gysylltiedig â'r prosesau o greu. Wrth weithio gyda ... mwy >

Esoteric Herbalism with Cristina Pandolfo

Dydd Sadwrn 13 Hydref 2018 10.30am – 4pm Addas ar gyfer oedolion, £65 (Dylid cadw lle erbyn 22 ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Crossed Paths

Miranda Whall

21 Ebrill 2018 - 13 Mehefin 2018

Miranda Whall, Crossed Paths, 2017, Llun gan Hannah Mann

Mae Crossed Paths yn cynnwys tri phrosiect gan yr artist Miranda Whall, sy'n byw yn Aberystwyth, a gafodd eu creu rhwng 2017 a 2021 yng Nghymru, yr Alban a Ffrainc. Mae'r rhain yn dwyn ynghyd ffilm, perfformiad a’r corff yn symud, mynydd ac ecoleg ucheldirol: gyda phob prosiect yn adrodd stori mynydd o safbwynt gwahanol.

Mae Oriel Davies yn cyflwyno'r elfen Gymreig trwy gyfrwng gosodiad amlgyfrwng cynhwysol ac arddangosfa gyd-destunol, sy'n cynnig ymateb anghynrychioliadol ac ecolegol i ardal ym Mynyddoedd y Cambria, Gorllewin Cymru.

Yn ystod tymor yr haf a’r hydref 2017, penderfynodd yr artist gropian, yn gwisgo cnu defaid ac wedi’i gorchuddio gan 14 o gamerâu GoPro, gam wrth gam, ar hyd 5.5 milltir o draciau defaid yn ucheldiroedd y Cambria: o rostiroedd mawn a grug yn uchel ym Mhen y Garn, i lawr trwy laswelltir asidig a chorsydd Molinia / brwyn mawnog ac yn olaf, i borfeydd wedi’u gwella a thir ffermio rheoledig yng Nghanolfan Ymchwil yr Ucheldir Pwllpeiran yng Nghwmystwyth. Fel rhyw fath o ddafad / dyn Cyborg, roedd hi'n ceisio dogfennu, profi a deall y mynydd, ei drigolion a'i bwrpas, mewn perthynas â'i chorff, gan symud mewn cyflwr newidiedig trwy'r dirwedd.

Mae'r gwaith a’r arddangosfa ganlyniadol yn cynnwys trafodaethau gan yr ymchwilwyr ym Mhwllpeiran, ochr yn ochr ag ymatebion creadigol gan gerddorion lleol, sy’n cynnwys Ric Lloyd, Harriet Earis, Tim Noble, Diarmuid Johnson a Jamper Salmon. Cafwyd cyfraniadau hefyd gan y bardd Zoe Skoulding, yr awdur Phil Smith, y ffotograffydd Hannah Mann a Rhys Thwaites-Jones o Fforest Films, sydd wedi gwneud ffilm ddogfen am y prosiect.

Mae cyhoeddiad yn cyd-fynd â’r prosiect.

Cyswllt i ffilm ddogfen fer gan Rhys Thwaites am brosiect Miranda Whall

Digwyddiadau

Opening & Panel Discussion: Crossed Paths | Miranda Whall | Sadwrn 21 Ebrill
*Digwyddiad lansio: Panel Discussion | 4 - 5.30yp
*Lansiad arddangosfa | 6 - 8yp

Field Trip - Crossed Paths | Miranda Whall | Sadwrn 26 Mai | 2 - 5yp

Gallwch ddilyn datblygiad y prosiect ar flog yr artist -

http://www.mirandawhall.space/

Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Phrifysgol Aberystwyth.