Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Rangoli: Art that Binds

Following the success of the 2017 Rangoli: Art that Binds project, as part the India/ Wales season of events with the mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh
 

 

 

Creating a Scene

Multiple artists

28 Mehefin 2014 - 27 Awst 2014

contemporary art; hitchcock; exhibition; gallery; newtown; powys; wales

Image 1 of 3 next >   The Hitchcock Trilogy: The Birds by Kristin & Davey McGuire. Courtesy the artists.

Mae celf yn aml yn ymwneud â rhith; yn mynd â ni ar daith i lefydd a sefyllfaoedd eraill , a’n harwain i gwestiynu'r hyn yr ydym yn ei gredu ac yn aml, yn sbarduno teimladau emosiynol na fyddem yn dod ar eu traws fel arall.

Mae Creating a Scene yn dangos hyn drwy ganolbwyntio ar ddylunio set sy’n amlygu rhai o'r disgyblaethau dan sylw, a'r agweddau ar y cyd rhwng prosesau dylunio artistig sy’n angenrheidiol ar gyfer llwyddiant. Gan ddod â theatr, opera, celf weledol, celf perfformio, dawns, pensaernïaeth a ffilm at ei gilydd, mae'n amlwg mai’r edau gyffredin yw'r set; cyfrwng ar gyfer y cynhyrchiad terfynol lle mae cyd-ddibyniaeth rhyngddo, y perfformiad a'r gwaith celf.

Mae'r arddangosfa'n cynnwys enghreifftiau o'r broses ddylunio, gan gynnwys brasluniau, modelau gweithio, dyluniadau gorffenedig a setiau theatr gan artistiaid rhyngwladol blaenllaw, yn ogystal â gwaith gan dalent newydd sy'n dod i'r amlwg . Mae artistiaid sy'n arddangos yn cynnwys Edward Allington, Franko B, Ivor Beddoes, Giuseppe Belli , Julian Crouch, Richard Deacon, Hein Hecktroth, Christopher Hobbs, Howard Hodgkin, Derek Jarman , Philip Lee , Davy a Kristin McGuire , Bruce McLean , Louise Ann Wilson ac Edwin Zwakman . Mae’r arddangosfa’n cael ei churadu gan Jeremy Webster a Naomi Law.

Arddangosfa deithiol yw Creating a Scene o’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Crefft a Dylunio. www.nationalcraftanddesign.org.uk