Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Cartographic Imaginaries: Interpreting the Literary Atlas of Wales

Arddangosfa Grwp

09 Chwefror 2019 - 18 Mawrth 2019

Richard Monahan

Mae Cartographic Imaginaries yn cyflwyno casgliad ysbrydoledig o waith celf a gomisiynwyd mewn ymateb i ddeuddeg nofel Saesneg sydd wedi’u gosod yng Nghymru. Mae'r rhain yn rhan o brosiect ehangach Literary Atlas of Wales, sy'n ymchwilio i sut mae llyfrau a mapiau'n ein helpu ni i ddeall natur ofodol y cyflwr dynol. Yn fwy penodol, mae'n edrych ar sut mae nofelau Saesneg sydd wedi’u gosod yng Nghymru yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o natur wir a ddychmygol y wlad, ei hanes a'i chymunedau.

Cartographic Imaginaries: Interpreting the Literary Atlas of Wales

Mae Cartographic Imaginaries yn cyflwyno casgliad ysbrydoledig o waith celf a gomisiynwyd mewn ymateb i ddeuddeg nofel Saesneg sydd wedi’u gosod yng Nghymru. Mae'r rhain yn rhan o brosiect ehangach Literary Atlas of Wales, sy'n ymchwilio i sut mae llyfrau a mapiau'n ein helpu ni i ddeall natur ofodol y cyflwr dynol. Yn fwy penodol, mae'n edrych ar sut mae nofelau Saesneg sydd wedi’u gosod yng Nghymru yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o natur wir a ddychmygol y wlad, ei hanes a'i chymunedau.

Ym mrîff y comisiwn, gwahoddwyd artistiaid i "chwarae gyda syniadau traddodiadol o fapio cartograffig, ac i archwilio'r posibiliadau o gyfleu'r cysylltiadau’n weledol rhwng 'tudalen' a 'lle', yn ogystal â 'llyfrau' a 'mapiau' ”.

Trwy ddulliau amrywiol, mae pob gwaith yn profi, yn union fel nad oes un ffordd i ddarllen llyfr neu i adnabod lle; mae pob un yn creu ac yn byw yn ei 'fyd dychmygol cartograffig' unigryw ei hun. Eto gyda'i gilydd, mae'r gwaith yn croesawu lleisiau niferus sy'n siarad am gyfoeth ysgrifennu, meddwl, ac am fyw mewn Cymru "go iawn a dychmygol".

Mae prosiect Literary Atlas of Wales  yn cael ei ariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau.
 

www.literaryatlas.wales

Artist a Novel

John Abell: Revenant by Tristan Hughes (2008)

Iwan Bala: Twenty Thousand Saints by Fflur Dafydd (2008)

Valerie Coffin Price: The Rebecca Rioter by Amy Dillwyn (1880)

Liz Lake: Shifts by Christopher Meredith (1988)

Richard Monahan: Aberystwyth Mon Amour by Malcom Pryce (2009)

George Sfougaras: The Hiding Place by Trezza Azzopardi (2000)

Joni Smith: Mr Vogel by Lloyd Jones (2004)

Amy Sterly: Pigeon by Alys Conran (2016)

Locus: Sheepshagger by Niall Griffiths (2002)

Rhian Thomas: Border Country by Raymond Williams (1960)

Seán Vicary: The Owl Service by Alan Garner (1967)

Cardiff University Student Project Strike for a Kingdom by Menna Gallie (1959