Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Binocular: disturbance

Penny Hallas a Caroline Wright

22 Hydref 2016 - 07 Ionawr 2017

Penny Hallas and Caroline Wright, Binocular: disturbance, 2016

Penny Hallas and Caroline Wright, Binocular: disturbance, 2016

Mae Penny Hallas byw yn Llangatwg, Powys. Mae Caroline Wright yn byw yn Framsden, Suffolk.

Mae eu pryderon a rennir yn cael eu gwireddu mewn gwaith sy’n archwilio sefyllfa a phrofiad rhywun o’r tu mewn a’r tu allan, ac sy’n defnyddio TestBed i herio syniadau drwy luniau, cyfnewid ac arddangos gwrthrychau, cerdded yn baralel, mapio lleoliadau a gweithiau eraill. Maen nhw wedi dewis Ysgyryd Fawr, Sir Fynwy fel eu safle ymchwilio, wrth iddynt ddatgelu’r hyn y mae'n ei olygu i fod yn gyfarwydd ac yn anghyfarwydd â’r aflonyddwch a achosir gan hyn.

Test Bed Logo Yn cefnogi gwaith newydd ac arbrofol sy’n cael ei ddatblygu gan artistiaid yng Nghymru a’r Gororau.