Ysgrifennu gyda Sylw a Theimlad

Ysgrifennu gyda Sylw a Theimlad  Dydd Mercher 10, 17, 24 Hydref; 7, 14, 21, 28 Tachwedd; 5 a 12 Rhagfyr ... mwy >

ESTYNIAD DYDDIAD CAU Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies 2018: Crossed Path

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau ydy dydd Sadwrn 5 Ionawr 2019 Mae Oriel Davies yn gwahodd ceisiadau o gerddi a ... mwy >

Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh
 
Nadolig/Blwyddyn Newydd
Sadwrn 22 December: 10yh—4yh
Sul 23 Closed
Dydd Llun 24 10yh—3yh
Dydd Mawrth 25—Tueday 1 Closed
Dydd Mercher 2—Sadwrn 5 10yh—4yh
Sul 6 Closed
Dydd Llun 7 10yh—5yh

 

 

Beyond Pattern

Various Artists

21 Tachwedd 2009 - 27 Ionawr 2010

sculpture of shoe with flowers

Image 1 of 8 next >   Michael Brennand-Wood Footloose from the series Vase Attacks 2009

Archwiliad o ystyron diwylliannol ‘patrwm’, drwy arddangos, comisiynu, cyhoeddi a thrafod gyda gwaith sy’n defnyddio ‘patrwm’ fel sylwebydd cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol. Gyda chomisiynau newydd gan Steve Messam, Catherine Bertola ag Angharad Pearce-Jones a gwaith gan Michael Brennand-Wood, Nisha Duggal, Leo Fitzmaurice, Doug Jones, Adam King, Pamela So, Henna Nadeem ag Andrea Stokes.

Mae patrwm o’n hamgylch drwy’r adeg, p’un ai a ydym yn ymwybodol ohono neu beidio. Mae’n ymdreiddio i mewn i bob agwedd o’n bywydau, a gellir dod o hyd iddo yn y cartref, yn y gweithle, yn y stryd neu yn y tirwedd. Nid yw bodolaeth patrwm wedi’i gyfyngu gan ein gwaith cynhyrchu ein hunan, gan ei fod yn ffurfio’r sylfaen ar gyfer sawl agwedd o’r byd naturiol. Fodd bynnag, y ffordd yr ydym ni’n defnyddio patrwm yn ein bywydau sy’n ffurfio sylfaen yr arddangosfa hon.

Yn aml, rydym yn meddwl am batrwm yn syml fel addurniad, neu efallai, fel rhyw fath o guddwisg hyd yn oed, ond hefyd, mae’n gallu adlewyrchu awydd ynom, i gyfathrebu drwy iaith weledol benodol. Mae posibiliad ei fod yn cynrychioli cydlyniad a synnwyr o gydbwysedd, ac o’r herwydd, yn darparu ysgogiad gweledol neu le i synfyfyrio. Gallai symboleiddio statws neu fod yn ddyfais hyd yn oed i gyfleu syniadau, i fynegi hunaniaeth neu athroniaethau penodol a hefyd, i gyflwyno credau gwleidyddol neu gynnal traddodiadau diwylliannol.

Mae gwaith gan un ar ddeg o artistiaid yn ein tywys ni ar daith sy’n archwilio’r syniadau hyn, ac sy’n amlygu sut gallai, neu sut mae patrwm wedi bod yn cael ei ddefnyddio fel sylwebydd cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol sy’n ymestyn tu hwnt i ddibenion addurno. Pa un ai a ydi’r artistiaid hyn yn cyfeirio at y gwagle domestig neu gyhoeddus, yn tynnu ar sefyllfaoedd cyfoes neu hanesyddol, yn gwneud sylwadau ar agweddau ar y gymdeithas neu’n arsylwi arni, yn gwyrdroi’r cyfarwydd ac yn cwestiynu canfyddiad, maen nhw’n cyflwyno adlewyrchiad amrywiol ar y pwnc patrwm.

Mae Beyond Pattern yn cynrychioli arferion cysyniadol a rhai sy’n canolbwyntio ar grefft, tra’n adlewyrchu amrywiaeth o gyfryngau; o waith metel i decstilau wedi’u brodio, ac o osodiad cyhoeddus i collages sydd wedi’u torri â llaw. Mae gweithiau unigol wedi cael eu dewis yn ofalus i greu pynciau trafod chwilfrydig, dwys, a rhai sy’n peri syndod weithiau.

Artistiaid: Catherine Bertola, Michael Brennand-Wood, Nisha Duggal, Leo Fitzmaurice, Doug Jones, Adam King, Steve Messam, Henna Nadeem, Angharad Pearce-Jones, Pamela So, Andrea Stokes.

Mae’n bleser gan Oriel Davies gomisiynu gwaith gan Catherine Bertola ag Angharad Pearce-Jones ar gyfer yr arddangosfa a hefyd, Clad, y gwaith dros dro ar-safle gan Steve Messam. Mae cyhoeddiad lliw llawn yn cyd-fynd â’r prosiect. Traethodau gan Laura Mansfield a Lesley Millar. Arddangosfa deithiol Oriel Davies. Wedi’i churadu gan Alex Boyd. Fe wnaethpwyd y prosiect yma’n bosib drwy Wobr Cwmni Beacon Cyngor Celfyddydau Cymru 2008-10. Mae’n derbyn cymorth gan y Loteri Genedlaethol drwy gyngor Celfyddydau Lloegr a Sefydliad Laura Ashley.

Are you a teacher? Oriel Davies has produced an Educational Pack for Beyond Pattern  Download Education Pack >