Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Beyond Pattern

Various Artists

21 Tachwedd 2009 - 27 Ionawr 2010

sculpture of shoe with flowers

Image 1 of 8 next >   Michael Brennand-Wood Footloose from the series Vase Attacks 2009

Archwiliad o ystyron diwylliannol ‘patrwm’, drwy arddangos, comisiynu, cyhoeddi a thrafod gyda gwaith sy’n defnyddio ‘patrwm’ fel sylwebydd cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol. Gyda chomisiynau newydd gan Steve Messam, Catherine Bertola ag Angharad Pearce-Jones a gwaith gan Michael Brennand-Wood, Nisha Duggal, Leo Fitzmaurice, Doug Jones, Adam King, Pamela So, Henna Nadeem ag Andrea Stokes.

Mae patrwm o’n hamgylch drwy’r adeg, p’un ai a ydym yn ymwybodol ohono neu beidio. Mae’n ymdreiddio i mewn i bob agwedd o’n bywydau, a gellir dod o hyd iddo yn y cartref, yn y gweithle, yn y stryd neu yn y tirwedd. Nid yw bodolaeth patrwm wedi’i gyfyngu gan ein gwaith cynhyrchu ein hunan, gan ei fod yn ffurfio’r sylfaen ar gyfer sawl agwedd o’r byd naturiol. Fodd bynnag, y ffordd yr ydym ni’n defnyddio patrwm yn ein bywydau sy’n ffurfio sylfaen yr arddangosfa hon.

Yn aml, rydym yn meddwl am batrwm yn syml fel addurniad, neu efallai, fel rhyw fath o guddwisg hyd yn oed, ond hefyd, mae’n gallu adlewyrchu awydd ynom, i gyfathrebu drwy iaith weledol benodol. Mae posibiliad ei fod yn cynrychioli cydlyniad a synnwyr o gydbwysedd, ac o’r herwydd, yn darparu ysgogiad gweledol neu le i synfyfyrio. Gallai symboleiddio statws neu fod yn ddyfais hyd yn oed i gyfleu syniadau, i fynegi hunaniaeth neu athroniaethau penodol a hefyd, i gyflwyno credau gwleidyddol neu gynnal traddodiadau diwylliannol.

Mae gwaith gan un ar ddeg o artistiaid yn ein tywys ni ar daith sy’n archwilio’r syniadau hyn, ac sy’n amlygu sut gallai, neu sut mae patrwm wedi bod yn cael ei ddefnyddio fel sylwebydd cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol sy’n ymestyn tu hwnt i ddibenion addurno. Pa un ai a ydi’r artistiaid hyn yn cyfeirio at y gwagle domestig neu gyhoeddus, yn tynnu ar sefyllfaoedd cyfoes neu hanesyddol, yn gwneud sylwadau ar agweddau ar y gymdeithas neu’n arsylwi arni, yn gwyrdroi’r cyfarwydd ac yn cwestiynu canfyddiad, maen nhw’n cyflwyno adlewyrchiad amrywiol ar y pwnc patrwm.

Mae Beyond Pattern yn cynrychioli arferion cysyniadol a rhai sy’n canolbwyntio ar grefft, tra’n adlewyrchu amrywiaeth o gyfryngau; o waith metel i decstilau wedi’u brodio, ac o osodiad cyhoeddus i collages sydd wedi’u torri â llaw. Mae gweithiau unigol wedi cael eu dewis yn ofalus i greu pynciau trafod chwilfrydig, dwys, a rhai sy’n peri syndod weithiau.

Artistiaid: Catherine Bertola, Michael Brennand-Wood, Nisha Duggal, Leo Fitzmaurice, Doug Jones, Adam King, Steve Messam, Henna Nadeem, Angharad Pearce-Jones, Pamela So, Andrea Stokes.

Mae’n bleser gan Oriel Davies gomisiynu gwaith gan Catherine Bertola ag Angharad Pearce-Jones ar gyfer yr arddangosfa a hefyd, Clad, y gwaith dros dro ar-safle gan Steve Messam. Mae cyhoeddiad lliw llawn yn cyd-fynd â’r prosiect. Traethodau gan Laura Mansfield a Lesley Millar. Arddangosfa deithiol Oriel Davies. Wedi’i churadu gan Alex Boyd. Fe wnaethpwyd y prosiect yma’n bosib drwy Wobr Cwmni Beacon Cyngor Celfyddydau Cymru 2008-10. Mae’n derbyn cymorth gan y Loteri Genedlaethol drwy gyngor Celfyddydau Lloegr a Sefydliad Laura Ashley.

Are you a teacher? Oriel Davies has produced an Educational Pack for Beyond Pattern  Download Education Pack >