Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Be our guest

A new and alternative Bed & Breakfast

29 Mehefin 2013 - 04 Medi 2013

Image 1 of 8 next >   Guest house exterior featuring Colin Andrews, A Concave Sin, neon, 2013, photo Oriel Davies

Yr haf hwn, mae llety Gwely a Brecwast newydd a gwahanol wedi agor ei ddrysau yn Oriel Davies i drigolion lleol ac ymwelwyr i'r Drenewydd. Mae ymwelwyr yn cael eu croesawu a’u hannog i archwilio cynnwys yr ystafelloedd a’r coridorau tra’n dychmygu hanesion, dyheadau a dymuniadau'r perchnogion Gwely a Brecwast ac unrhyw westeion a allai fod wedi aros yno.

Fel un o'r diwydiannau mwyaf pwysig yn y rhanbarth hwn, mae twristiaeth yn denu ystod eang o ymwelwyr i'r Oriel, yn enwedig yn ystod misoedd y gwanwyn a'r haf.  Yn hanesyddol, efallai y bydd y 'twrist' yn cael ei weld fel rhywbeth sy’n dyddio'n ôl i'r pererinion, lle gallai mynachlogydd gael eu hystyried yn un o'r ffurfiau cynharaf o letyau Gwely a Brecwast. Agorodd pobl leol eu cartrefi a dechrau gweini brecwast i westeion dros nos. Wrth symud ymlaen yn ystod y 1960au a'r 1970au, daeth lletyau Gwely a Brecwast yn rhan o’n hysbryd diwylliannol, wrth i deithio a mynd ar wyliau ddod yn fwy hyfyw. Bryd hynny a heddiw, mae’r llety gwely a brecwast yn aml wedi bod yn fan ffafriol i gael seibiant ac yn ddewis gwahanol i brofiad mwy glanweithiol llawer o westai.

Mae Be our guest yn cyflwyno gwaith presennol a newydd gan dros 30 o artistiaid sy'n ein gwahodd i edrych ar y priodoleddau a’r dyheadau sy'n gysylltiedig â'r syniad o’r llety Gwely a Brecwast traddodiadol (mae nifer wedi cydweithio â pherchnogion a gwesteion lletyau Gwely a Brecwast o amgylch y Drenewydd). Mae’r sioe hon yn dangos gwaith sydd wedi’u hintegreiddio yn yr 'ystafelloedd' yn y llety Gwely a Brecwast, sy'n datgelu'r llinellau aneglur rhwng mannau preifat a chyhoeddus, a’r rolau sy’n cael eu chwarae gan y perchennog a’r gwestai. Mae'r gwaith yn cynnwys gemau bwrdd gyda thro annisgwyl, sgrîn gawod gyda neges gudd, hysbysiadau tân od a thystiolaeth o weithgarwch ysbrydion.

Mae artistiad yn cynnwys: Absent but not Forgotten, Caroline Ali, Colin Andrews, Dave Ball & Oliver Walker, Bird-Jones & Heald, Justine Cook, Marisa Culatto, Danielle Drainey, Anna Falcini, Janet Farahar, Craig Fisher, Tom Hackett, Joanne Henderson, Siân Hughes, JOAKES, Roger Lougher, Angela Lizon, Nigel Matthews, Andrew McPhail, Loraine Morley, Tiff Oben & Helene Roberts, Joanna Peace, Gaia Persico, Carol Quarini, Carole Romaya, Suzanne Smith, Jacki Storey, Fern Thomas o’r Institute for Imagined Futures & Unknown Lands, Cally Trench, Rich White, Anita Wyatt.

Watch the films that Absent but not Forgotten made when they visited Newtown on the hunt for ghostly tales.

Diolch mawr i’r Gwelyau a Brecwast yn y Drenewydd ac ymhellach sydd wedi cefnogi’r prosiect hwn drwy groesawu artistiaid i’w cartrefi a’u busnesau.

Yesterdays Guest House, Newtown                                                

Artistiaid: Rich White, Tiff Oben & Helene Roberts, Craig Fisher

Edderton Hall Country House, Forden                                    

Artist: Fern Thomas

Yr Hafod Guest House, Newtown                                                

Artistiaid: Fern Thomas, Tiff Oben & Helene Roberts

Long Mountain B&B, Hope, Welshpool                                    

Artist: Fern Thomas        

The Gro Guest House, Newtwon                                                

Artistiaid: Fern Thomas, Bird-Jones & Heald

Mount Inn,  Llanidloes

Artist: Fern Thomas    

Maldwyn Guest House                                                            

Artistiaid: Tiff Oben & Helene Roberts

Plas Canol, Newtown                                                                        

Artistiaid: Anna Falcini, Craig Fisher

Highgate Farm    

Artist: Anna Falcini

Opening event Saturday 29 June, all welcome, see full details here

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. 

Mae Glasu yn cefnogi unigolion, busnesau, cymunedau a sefydliadau eraill ar draws Powys, gyda chyllid i ddatblygu prosiectau arloesol a chynaliadwy.  Mae Glasu hefyd yn bartneriaeth (a westeir gan Gyngor Sir Powys) sy'n cyflenwi Rhaglen Datblygu Gwledig (RhDP) Llywodraeth Cymru ar gyfer Powys. Drwy 5 o raglenni o dan themâu arbennig, mae Glasu yn cynnig cyllid y Rhaglen Datblygu Gwledig i gynorthwyo cymunedau gwledig i wella ansawdd bywyd a ffyniant economaidd yn eu hardal leol. Mae Twristiaeth Arloesol yn 1 raglen o'r fath, sydd wedi ariannu astudiaeth dichonolrwydd arddangosfa Oriel Davies, “Â Chroeso”. I gael mwy o wybodaeth am Glasu ffoniwch 01982 552224, e bostiwch   glasu@powys.gov.uk, neu ewch i www.glasu.org

 

P'un a ydych ar wyliau neu os ydych yn lleol, beth am edrych ar atyniadau eraill i ymwelwyr yn yr ardal?

www.visitmidwales.co.uk

www.showmewales.co.uk