Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

ARTIST ROOMS

Francesca Woodman

15 Tachwedd 2014 - 25 Chwefror 2015

Francesca Woodman, 1958 - 1981  Untitled, 1975–80  Photograph

Francesca Woodman, 1958 - 1981 Untitled, 1975–80 Photograph, gelatine silver print on paper 141 x 140 mm

Mae’n bleser gan Oriel Davies gyflwyno ARTIST ROOMS: Francesca Woodman. Yn cael ei disgrifio fel y ffotograffydd Modernaidd mawr olaf, creodd Francesca Woodman rai o luniau ffotograffig mwyaf eiconig a dirgel yr 20fed ganrif.

Ganwyd Woodman ym 1958 yn Colorado, UDA a dechreuodd dynnu lluniau tra yn yr ysgol breswyl ym Massachusetts. Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, aeth ymlaen i greu tua 800 o luniau. 

Yn drasig, cymerodd Woodman ei bywyd ei hun ym 1981 yn ddim ond 22 mlwydd oedd.  Ei hetifeddiaeth yw cyfres anhygoel o luniau, sy’n dangos ei harchwiliad diflino o'r cyfrwng, sy’n herio gosodiad y camera o amser a gofod.  Ei phwnc mwyaf aml oedd hi ei hun, yn noeth yn aml neu mewn hen ddillad ffasiynol, y tu mewn i fannau adfeiliedig.

Mae'r arddangosfa hon yn cyflwyno 23 o luniau Woodman: 18 o gasgliad ARTIST ROOMS a phum gwaith pellach wedi’u benthyca o Orielau Cenedlaethol yr Alban. 

Partneriaeth yw ARTIST ROOMS On Tour gyda Chyngor Celfyddydau Lloegr a’r Gronfa Gelf, ac mae’r casgliad ARTIST ROOMS ar gael i orielau drwy gydol y DU.