Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Ar drywydd Dic Aberdaron

Gwyn Williams

18 Gorffennaf 2015 - 09 Medi 2015

'Ar drywydd Dic Aberdaron/ The Scent of Dic Aberdaron, Gwyn Williams. Photo Hayl

'Ar drywydd Dic Aberdaron/ The Scent of Dic Aberdaron, Gwyn Williams. Photo Hayley Giles

Copi yw ‘The scent of Dic Aberdaron’ o benddelw goll, y tybir ei bod wedi ei cholli ond a gedwir, yn ôl pob tebyg, yn rhywle yn gyfrinachol

Roedd Dic Aberdaron (Richard Robert Jones, 1780-1843), oedd yn cael ei adnabod fel Dic o Aberdaron, yn Gymro amlieithog hunanddysgedig, oedd yn siarad pedair ar ddeg neu bymtheg o ieithoedd. Mae’n arwr lleol ym Mhenrhyn Llŷn.

Ar ddechrau'r 20fed ganrif, cerfluniodd grudd o'r enw Robert Rees Jones benddelw o Dic Aberdaron - penddelw sydd wedyn diflannu ers hynny. Yr unig gofnod o’r darn hwn yw pâr o luniau du a gwyn; un a gymerwyd ym 1908 a'r llall yn y 1960au. Mae gosodiad diweddaraf Gwyn Williams yng nghanolfannau TestBed yn canolbwyntio ar ail-greu’r penddelw coll hwn.

Sbardunwyd chwilfrydedd Williams ymhellach ar ôl cwblhau ei gerflun ei hun o'r penddelw, pan anfonwyd DVD ato o'r rhaglen ddogfen ar drywydd dic Aberdaron / on the scent of Dic Aberdaron. Yn ystod ffilmio, derbyniodd y cyflwynydd rybudd. Roedd y penddelw wedi cael ei ddarganfod mewn lle dirgel, yn cuddio ymysg potiau planhigion a chorachod gardd yng ngardd gefn rhywun.

Mewn ymgais i ddehongli’r digwyddiadau hyn yn ei waith, mae’n cyfeirio at agweddau a gymerwyd o Indiana Jones, yn enwedig yr olygfa olaf o Raiders of the Lost Ark, lle mae’r Arch yn cael ei phacio mewn cawell mewn warws ogofaidd a’i cholli unwaith eto. Mae gosodiad Williams yn cynnwys planhigion a gwyrddni sy'n arwydd tuag at fan gorffwys y penddelw gwreiddiol mewn gardd gefn anhysbys yng Nghymru.

*Dic Aberdaron yw’r ail ffigwr Cymreig sydd wedi cael ei dynnu neu ei gerflunio fwyaf ar ôl Lloyd George.

Mae Gwyn yn cynhyrchu gweithiau mewn sawl cyfrwng, ac nid yw'n cael ei gyfyngu i un cyfrwng.

Mae Gwyn yn byw ac yn gweithio yng Nghlwt-y-bont ger Caernarfon. 

Test Bed Logo Yn cefnogi gwaith newydd ac arbrofol sy’n cael ei ddatblygu gan artistiaid yng Nghymru a’r Gororau.