Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Am ennyd ar reilffordd

Ffilm gan Robert Davies Golygwyd gan Siencyn Langham/Robert Davies Trac sain gan Peter Pavli/Robert Davies

19 Medi 2015 - 30 Medi 2015

Cwblhawyd y rhan derfynol o’r rheilffordd rhwng Birmingham ac Aberystwyth ym 1863. Ers hynny, mae’r lein wedi bod yn un hollbwysig rhwng ardal ddiwydiannol gorllewin Canoldir Lloegr a chanolbarth a gorllewin Cymru.

Mae hon yn ffilm ynglŷn â’r daith honno, wedi’i recordio o gaban gyrrwr y trên. Wedi’i ffilmio rhwng mis Hydref 2013 a mis Chwefror 2015 ar 86 o wahanol ddyddiau, golygwyd y cyfan yn un daith sy’n cymryd i mewn cyfnod o dros flwyddyn. Mae’n nodweddu’r ddaearyddiaeth ddynol newidiol cyfagos â’r trac, ond hefyd tirwedd sy’n cael ei chynnal a’i newid gan y tywydd, a’r tymhorau wrth iddynt fynd a dod.  Mae’r ffilm hefyd yn cynrychioli un diwrnod - yn cyrraedd Birmingham fin nos ac yn gadael ar doriad dydd, yn mynd i ‘r Amwythig yn y bore ac ymlaen i’r Drenewydd a’r mynyddoedd yn y prynhawn, cyn disgyn i lawr tuag at y môr wrth i’r haul fachlud - ac rydym yn cyrraedd diwedd y daith yn Aberystwyth.

Mae’r daith yn cychwyn mewn tirwedd a ddisgrifiwyd ac a greithiwyd gan y proses o ddiwydianeiddio.  Mae’n parhau trwy’r Ardal Ddu, Siroedd Canoldir Lloegr a’r Gororau, tir sydd wedi cael ei amaethu erioed. Mae’n parhau ymlaen trwy fryniau Powys, lle mae’r berthynas rhwng dyn a’r dirwedd yn dechrau newid; gwartheg a defaid yn cystadlu yn erbyn cnydau. Ar y llethrau mwyaf serth, daw ffermio defaid yn fwy cyffredin wrth i’r trên gyrraedd ei bwynt uchaf yn Nhalerddig, cyn disgyn i lawr y Twymyn i afon Dyfi wrth iddi ymdroelli i Fachynlleth. Mae’r daith yn parhau ar hyd y gorlifdir i aber agored y Ddyfi a thwyni Ynys Las a thraethau’r Borth cyn cyrraedd tref brifysgol Aberystwyth.

Mae hon yn ffilm am dreigl amser, yn llythrennol ac yn hanesyddol. Ffilm am fynd ar daith, ond hefyd yr effaith y mae treigl amser yn cael ar y daith honno. Mae’n disgrifio ennyd yn hanes y dirwedd hon. Mae’r ffilm yn un awr pum deg munud. O hyd.

www.oftimeandtherailway.com

www.facebook.com/oftimeandtherailway.com