Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Alieni Iuris

Doug Jones

15 Medi 2012 - 07 Tachwedd 2012

Doug Jones, Non Sum Qualis Eram, 2010

Arddangosfa amlgyfrwng amrywiol yw Alieni luris o waith gan yr artist Doug Jones sy’n byw yn Llundain. Mae ei ddull o weithio yn ymgysylltu â'r byd o wrthrychau, drwy gasgliadau, gwyriadau, ail-greu a ffugio, i ddadansoddi gwahanol ffenomena diwylliannol; o ddiwylliant defnyddwyr i ddigwyddiadau coffaol, o strwythurau cymdeithasol i gynhyrchu treftadaeth.

Gwahoddir cynulleidfaoedd i gerdded ymysg Brawdoliaeth ddychmygol o Seintiau ac edmygu eu hurddwisgoedd mynachaidd yn y gosodiad canoloesol dramatig Inservi Deo et Laetare (Serve God and be Cheerful). Mae’r gwisgoedd hyn o waith llaw cywrain yn cyfeirio at faterion cymdeithasol difrifol ond, fel sy’n nodweddiadol yng ngwaith Jones, maent dan orchudd hiwmor tywyll a phathos.

Mae’r gosodiad a’r digwyddiad cymhleth, Coena Pro Viginta (Dinner for Twenty), yn cyflwyno bwrdd cinio ffurfiol, yn llawn llestri bwrdd coffaol, sy’n dathlu gwahanol sefydliadau a digwyddiadau; o streiciau’r glowyr i rasys crempogau, o fancio i Fudiad Methodistaidd Wesley. Gwahoddir y rhai hynny sy’n ymweld â’r arddangosfa i fwynhau'r deyrnged felancolaidd hon i arferion sy’n diflannu, ac i draddodiad y diwydiant crochenwaith ei hun.

Trwy blethu crefft ddomestig a nwyddau traul gyda hiwmor a myfyrdod, mae Jones yn crisialu proses diddiwedd dynoliaeth o chwilio am ystyr ac yn cynnig ciplun o gyflwr dynol y gorffennol a'r presennol.

Yr Artist a’r Curadur yn sgwrsio
15fed Medi 5 – 6yh

Bydd Doug Jones yn rhoi sgwrs ddarluniadol am ei waith. Bydd yn trafod ei ddulliau cysyniadol, esthetig a thechnegol gyda’r curadur Indra Khanna, ac yn ystyried rhai o'r themâu allweddol sy'n treiddio drwy'r arddangosfa.

Arddangosfa wedi’i chynhyrchu gan mac a’i churadu gan Indra Khanna.
Cefnogir yr arddangosfa gan Ceri Hand Gallery, www.cerihand.co.uk