Special Event | Nicola Dale

Digwyddiad Arbennig: Ar ddydd Gwener, 22 Mehefin, rhwng 11am a 12.30pm, rydym yn cynnig sesiwn bywluniadu am ddim i dynnu llun un o artistiaid yr ... mwy >

Oriel Davies Open 2018 | Preview

Bydd Arddangosfa Agored Oriel Davies 2018 yn agor ar 23 Mehefin o 6 tan 8pm, a bydd y gwobrau’n cael eu cyhoeddi am ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Alieni Iuris

Doug Jones

15 Medi 2012 - 07 Tachwedd 2012

Doug Jones, Non Sum Qualis Eram, 2010

Arddangosfa amlgyfrwng amrywiol yw Alieni luris o waith gan yr artist Doug Jones sy’n byw yn Llundain. Mae ei ddull o weithio yn ymgysylltu â'r byd o wrthrychau, drwy gasgliadau, gwyriadau, ail-greu a ffugio, i ddadansoddi gwahanol ffenomena diwylliannol; o ddiwylliant defnyddwyr i ddigwyddiadau coffaol, o strwythurau cymdeithasol i gynhyrchu treftadaeth.

Gwahoddir cynulleidfaoedd i gerdded ymysg Brawdoliaeth ddychmygol o Seintiau ac edmygu eu hurddwisgoedd mynachaidd yn y gosodiad canoloesol dramatig Inservi Deo et Laetare (Serve God and be Cheerful). Mae’r gwisgoedd hyn o waith llaw cywrain yn cyfeirio at faterion cymdeithasol difrifol ond, fel sy’n nodweddiadol yng ngwaith Jones, maent dan orchudd hiwmor tywyll a phathos.

Mae’r gosodiad a’r digwyddiad cymhleth, Coena Pro Viginta (Dinner for Twenty), yn cyflwyno bwrdd cinio ffurfiol, yn llawn llestri bwrdd coffaol, sy’n dathlu gwahanol sefydliadau a digwyddiadau; o streiciau’r glowyr i rasys crempogau, o fancio i Fudiad Methodistaidd Wesley. Gwahoddir y rhai hynny sy’n ymweld â’r arddangosfa i fwynhau'r deyrnged felancolaidd hon i arferion sy’n diflannu, ac i draddodiad y diwydiant crochenwaith ei hun.

Trwy blethu crefft ddomestig a nwyddau traul gyda hiwmor a myfyrdod, mae Jones yn crisialu proses diddiwedd dynoliaeth o chwilio am ystyr ac yn cynnig ciplun o gyflwr dynol y gorffennol a'r presennol.

Yr Artist a’r Curadur yn sgwrsio
15fed Medi 5 – 6yh

Bydd Doug Jones yn rhoi sgwrs ddarluniadol am ei waith. Bydd yn trafod ei ddulliau cysyniadol, esthetig a thechnegol gyda’r curadur Indra Khanna, ac yn ystyried rhai o'r themâu allweddol sy'n treiddio drwy'r arddangosfa.

Arddangosfa wedi’i chynhyrchu gan mac a’i churadu gan Indra Khanna.
Cefnogir yr arddangosfa gan Ceri Hand Gallery, www.cerihand.co.uk