Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

Yr Angel Cyllell

04/01/20 – 31/01/20

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Jilly Edwards 

15/10/19 - 31/01/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Agored Oriel Davies 2012

Various artists

28 Ebrill 2012 - 27 Mehefin 2012

Image 1 of 6 next >   Richard T Walker, for all eventualities, 2-channel HD video installation courtesy of the artist and Carroll/Fletcher

Mae’r arddangosfa hon yn cyflwyno gwaith tri deg wyth o artistiaid sydd wedi cael eu dewis o dros 600 o geisiadau, i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Arddangosfa Agored 2012 Oriel Davies. Cafwyd ymateb aruthrol i’r gystadleuaeth, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae’r gweithiau sydd wedi cael eu dewis yn arddangos ehangder ac amrywiaeth arfer artistig o bob rhan o’r byd.

Mae’r holl artistiaid sy’n arddangos yn gweithio’n arloesol, ac yn defnyddio deunyddiau a thechnegau gweledol i wthio ffiniau - megis herio systemau gwleidyddol neu gymdeithasol, cipio’r aruchel, datgelu'r annaearol neu hyd yn oed amharu ar bensaernïaeth yr oriel. O ran thema, gall y darnau gael eu deall fel cyfres o wrthgyferbyniadau - y naturiol yn erbyn yr artiffisial, anifeiliaid yn erbyn pobl, neu’r byrhoedlog yn erbyn y sefydlog. Eto, mae pob darn o waith yn cael eu cyflwyno’n unigol, ac â ffyrdd unigryw eu hunain o gyfathrebu.

Gwahoddir cynulleidfaoedd i ysgrifennu eu barnau ar y wal sylwadau, a phleidleisio dros eu hoff ddarn o waith fel rhan o Wobr Dewis y Bobl. Pa ddarn o waith oeddech chi’n meddwl oedd yn heriol, yn gyfareddol neu yn deimladwy?

Yr artistiaid a ddetholwyd Barbara and Zafer Baran, Ruth Boothroyd, Bettina Buck, Helen Cammock, Julie Cassels, James Clarkson, Julian Claxton, Michael Cousin, Emma Critchley, Joe Doldon, Rosaline Dolton, Sean Edwards, David Gepp, Heloise Godfrey, Andy Harper, Shan Hur, Real Institute, Geoff Diego Litherland, Jessica Lloyd-Jones, Tom Lovelace, William Mackrell, Melanie Manchot, Scott Mason, Paul Murphy Nina Ogden, Sarah Pager, Mike Perry, Abigail Reynolds, Peter Richards, Damien Roach, Angela Smith, Anna Solum, Fern Thomas, Tommy Ting, Matthew Verdon, Mary Vettise, Richard T Walker, Ben Woodeson.

Panel dethol Arddangosfa Agored 2012: Ben Borthwick, Chief Executive and Artistic Director, Artes Mundi wwwartesmundi.org Ann Jones Curator, Arts Council Collection, Southbank Centre www.artscouncilcollection.org.uk Amanda Farr, Director, Oriel Davies Gallery Ruth Gooding, Curator, Oriel Davies Gallery

View online catalogue here>