Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

After Cravan

Ian Giles

02 Mai 2009 - 27 Mehefin 2009

Video still

Image 1 of 2 next >   Ian Giles After Cravan photograph of performance 2008

Fe welwyd Arthur Cravan, yr artist Dadaistaidd enwog, yn fyw ddiwethaf yn Salina Cruz, Mecsico, ym 1918, ac yn ôl pob sôn, fe foddodd yn y Môr Tawel yr un flwyddyn. Mae After Cravan gan Ian Giles yn ail-fyw diwedd ei farwolaeth. Mae gwaith Giles yn ddoniol ac yn aml, yn llafurus iawn

"...Mae’n rhaid mai fi yw’r brenin neu rywbeth." Arthur Cravan

Mae After Cravan gan Ian Giles wedi cael ei ysbrydoli gan ‘berfformiad’ olaf Arthur Cravan, - cynhyrfwr diwylliannol, bocsiwr, Dadäydd a thwyllwr enwog. Perfformiad wedi’i ffilmio ydyw (9 munud 35 eiliad), lle mae Giles, sydd â bwyell yn ei law, yn mynd ati i dorri tyllau yng nghorff ei long, sy’n gwneud iddo suddo yn y pen draw. Mae waliau glas, tawel, man agored inFOCUS yn cyfuno â’r morlun teg ar y monitor, gan amlygu harddwch gweledol y gwaith. Yng nghanol llonyddwch y môr sy’n disgleirio, rydym yn cael cyfle i dystio pennod dreisgar o hunan ddifrod.

Wedi’i eni’n Fabian Avenarius Lloyd yn 1887, fe deithiodd Arthur Cravan o amgylch y byd o dan enwau ffug a drwy ffugio dogfennau, a chafodd ei barchu gan Swrealwyr a Dadaistiaid am ei waith ysgrifenedig a’i weithredoedd afieithus. Yn ôl pob sôn, bu farw Cravan oddi ar arfordir Mecsico, ar ôl rhwyfo cwch allan i’r môr. Fe wnaethpwyd y weithred hon ar ôl sawl honiad neu fygythiad gan Cravan i ladd ei hun yn gyhoeddus (a gafodd, o edrych yn ôl, ei labelu fel ‘perfformiad’). Mae ffilm Giles yn cadarnhau beth allai ond bod yn ddiwedd ffuglennol i fywyd Cravan. Mae’n ddiweddglo dychmygol, oherwydd mae marwolaeth Cravan yn ddirgelwch - heb ei gadarnhau, ei dystio na’i gofnodi, sydd ond yn cael cyfeiriadau wrth basio ato mewn testunau.

Mae After Cravan yn cynnwys gweithred ffisegol; addasiad o stori lle mae Giles yn byw yn gorfforol yng ngweithred farddol, eto dinistriol, Cravan. Mae’r gwaith yn dangos dygnwch yn ogystal â chyfoeth cysyniadol o ddelweddaeth. Rydym yn cael ein gorfodi i dystio symudiad tro ar ôl tro o’r fwyell yn cael ei hyrddio tuag at y cwch, tra bo pob siglad yn ei dorri ymhellach. Rydym yn gwylio wrth i’r cyfarfyddiad cywrain yn y pen draw rhwng dŵr a llafn arwain y gwch i’w ddisgyniad terfynol, y fwyell a’r artist yn cwympo i’r môr. Gan ymddangos fel silwét yn erbyn yr awyr welw, mae Giles a’r cwch yn dod yn fwy nag arfau ar gyfer ailadrodd stori, ac yn plymio i deyrnasoedd mythau wrth i ddyn frwydro yn erbyn yr hyn sy’n ei gadw ar wyneb y dŵr, ac yna ei ddinistrio. Ar ôl suddo, mae’r artist yn dod i’r wyneb o’r môr, gan fyfyrio’n dawel ar y goncwest. Mae’n ddiddorol ystyried Cravan ar ben ei hun ar y môr yn cyflawni’r weithred hon, a p’un ai a ddaeth gwrogaeth berfformiadol Giles ag ef rywfaint yn nes at ddeall y dyn anniffiniadwy hwn.

Mae’r artist wedi gweithio’n agos â lluniau fideo o’r perfformiad er mwyn creu gwaith ffilmig. Mae’r elfen ddogfennol yn cael ei hanghofio, efallai, wrth i’r gweithredoedd fodoli ac esblygu o’n blaen. Mae Giles yn gweithio gyda gwneuthurwyr ffilmiau a golygyddion i lunio ei berfformiadau i’r arsyllwr eu deall. Mae’n ein cyflwyno ni gyda gwaith gweledol iawn, sy’n parhau i ‘n denu ni yn bell ar ôl y weithred wreiddiol. Fel cynulleidfa, rydyn ni’n dod o hyd i elfennau gwahanol o harddwch a hiwmor yn y gwaith, gan greu argraff weledol ac ymateb emosiynol cryf.

Mae gwaith Ian Giles wedi ei seilio’n bennaf ar berfformio a gweithredoedd wedi’u dogfennu. Mae ei berfformiadau yn aml yn ymgysylltu â gweithredoedd sy’n ceisio rhoi lle cydradd i sinigiaeth a hiwmor, gan fodoli rhwng diffuantrwydd a gwrthuni. Fe astudiodd yng Ngholeg Celf Chelsea ac mae wedi datblygu cyfres o waith wedi’u perfformio ers iddo raddio yn 2008. Mae wedi arddangos a pherfformio gwaith yn Oriel Arnolfini, Bryste, Paradise Row, Llundain ac ar gyfer y Live Art Development Agency, Llundain. Yn 2007, fe roddwyd bwrsari teithio iddo gan Ymddiriedolaeth Clwb Celf Chelsea i gynhyrchu gwaith mewn ymateb i daith yr aeth arno ar Reilffordd Traws-siberia.
 

Test Bed Logo Yn cefnogi gwaith newydd ac arbrofol sy’n cael ei ddatblygu gan artistiaid yng Nghymru a’r Gororau.