Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

Yr Angel Cyllell

04/01/20 – 31/01/20

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Jilly Edwards 

15/10/19 - 31/01/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Table Reads

Dydd Sadwrn, 10 Mawrth 2018

Llun drwy garedigrwydd yr artist

Mae Table Reads, dan arweiniad yr artistiaid Freya Dooley a Cinzia Mutigli, yn ddigwyddiad darllen a thrafod anffurfiol, sy'n edrych ar orgyffyrddiadau mewn ysgrifennu arbrofol, llenyddiaeth a chelf weledol.

Bydd yr artistiaid Rhiannon Lowe a Samuel Hasler yn ymuno â Freya a Cinzia i rannu testun byr sy’n cael ei ddatblygu a fydd yn cael ei ddarllen yn uchel gan rywun arall;  bydd hyn yn rhoi’r cyfle i bob ymarferydd glywed eu gwaith mewn lleisiau eraill. Bydd y darlleniadau yn cael eu dilyn gan drafodaeth dros y bwrdd gyda’r grŵp, sy'n annog cyfnewid syniadau, beirniadaeth gefnogol a'r posibilrwydd o greu cysylltiadau a chydweithrediadau newydd.

Gwahoddir cyfranogwyr hefyd, i ddod â darn byr o destun i’w rannu gyda’r grŵp ar y diwrnod os hoffech chi wneud hynny*. Efallai eich bod chi’n chwilio am bersbectifau newydd ar eich gwaith, neu i gyfeirio cwestiwn penodol mewn awyrgylch gefnogol.  *(Oherwydd y cyfyngiadau o ran amser, dewch â rhywbeth efo chi sy’n 5 munud neu lai o hyd pan mae’n cael ei ddarllen yn uchel)

Digwyddiad 2-4pm. Mae’r gynulleidfa ar gyfer y digwyddiad hwn yn gyfyngedig i 10 o bobl ac felly, mae’n rhaid bwcio.  Os hoffech chi fwcio eich lle am ddim, e-bostiwch desk@orieldavies.org. Darperir lluniaeth.

Mae Table Reads yn brosiect teithiol gan Freya Dooley a Cinzia Mutigli. Mae'r arddangosiad cyntaf hwn yn Oriel Davies yn cyd-fynd â Chomisiwn Litmus Freya Dooley, Speakable Things, sydd ar agor tan yr 11eg o Ebrill. I ddysgu mwy am Speakable Things, ewch i www.orieldavies.org/litmus.

Bywgraffiad Artistiaid ar y Cyd

Ers 2013, mae arfer cydweithredol Freya Dooley a Cinzia Mutigli wedi cwmpasu gwaith perfformio, darlledu a chyhoeddi. Maen nhw’n llunio cymeriadau ac yn eu haddurno eu hunain, drwy ddefnyddio cyfeiriadau at y diwylliant pop a ffuglennni hunangofiannol / bywgraffyddol. Mae eu gwaith yn cyfuno hiwmor, clecs, dyheadau wedi methu, alter-egos a beirniadaeth ddiwylliannol. Mae sgwrsio a chyfathrebu ysgrifenedig yn ganolog i'r ffordd y maent yn creu ac yn cynhyrchu eu gwaith: maen nhw'n siarad gyda, dros ac ochr yn ochr â’i gilydd. Mae eu hymchwil diweddar yn cyfuno’r naratifau dadleuol, wedi eu dwyn, ac a adferwyd o ffigurau cyhoeddus â’n cwmni ein hunain go iawn neu ddychmygol.

Mae eu prosiectau blaenorol yn cynnwys On Record, sef arddangosfa a rhaglen ddigwyddiadau ar gyfer artistiaid sy'n gweithio gyda sain a pherfformiad, a gomisiynwyd gan Cardiff Contemporary 2014. Maen nhw wedi perfformio’n ddiweddar yn g39, Caerdydd, Printhaus, Caerdydd, Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe, ac yn Off the Page, fel rhan o Experimentica, Chapter, Caerdydd.

www.freyadooleycinziamutigli.com

www.freyadooley.com