Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Messy Kitchen | gweithgaredd i blant a theuluoedd yn the kitchen - Ionawr

Dydd Sadwrn, 6 Ionawr 2018

AM DDIM Gweithgaredd i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen

Mae Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau a gweithdai creadigol ar foreau Sadwrn yn The Kitchen, sef ein prosiect untro a gofod digwyddiadau.

Fun & Games in The Kitchen

Dydd Sadwrn 06 Ionawr | 10.30am – 12.30pm | Yn addas ar gyfer oedran* 3+ | Sesiwn galw mewn AM DDIM

Bore o gemau a gweithgareddau ar y thema bwyd yn The Kitchen, o spageti play dough a bingo siop fwyd, i chwarae bowlio gyda thuniau a chaniau. Mae croeso i gyfranogwyr ddod â'u hoff gemau bwrdd a chardiau i’w chwarae gydag eraill.

Kitchen Scraps | Sufea Mohamad Noor

Dydd Sadwrn 13 Ionawr | 10.30am – 12.30pm | Yn addas ar gyfer oedran* 3+ | AM DDIM 

Gan ddefnyddio eitemau cegin fel pinnau rholio, sbyngau a llinynnau gyda ffrwythau a llysiau, bydd cyfranogwyr yn creu patrymau ac yn eu hargraffu nhw ar ffabrigau i greu llieiniau bwrdd, llieiniau cul a napcynau. 

Magnetic Moments | Amy Sterly

Dydd Sadwrn 20 Ionawr | 10.30am – 12.30pm | Yn addas ar gyfer oedran* 3+ | AM DDIM 

Mae’r Artist Preswyl, Amy Sterly, yn eich gwahodd chi i wneud magnetau unigryw ar gyfer yr oergell, neu ar gyfer unrhyw le arall sydd wedi’u gwneud o fetel.  Crëwch eich neges neu eich cymeriad personol eich hun i addurno eich cegin.

Magnified Worlds | Zoe Needle

Dydd Sadwrn 27 Ionawr | 10.30am – 12.30pm | Yn addas ar gyfer oedran* 3+ | AM DDIM 

Sesiwn dan arweiniad, lle bydd y cyfranogwyr yn defnyddio lensys chwyddo i archwilio patrymau a gweadau bach mewn ffrwythau a llysiau bob dydd. Bydd manylion unigryw y bydoedd creadigol hyn yn cael eu defnyddio fel ysbrydoliaeth i greu eich printiau hardd eich hun.  

Tocynnau a Bwcio

AM DDIM (Booking recommended)
01686 625041desk@orieldavies.org
*Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn

Sesiynau sydd i ddod