Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Messy Kitchen | Gweithgaredd i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen

Dydd Sadwrn, 4 Tachwedd 2017

Mae Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau a gweithdai creadigol ar foreau Sadwrn yn The Kitchen, sef ein prosiect untro a gofod digwyddiadau.

*Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn 
**
Mae nifer cyfyngedig o leoedd AM DDIM ar gael i'r rhai hynny sy'n byw o fewn ardaloedd Dechrau'n Deg (rhaid bwcio ymlaen llaw) 

Skunk in the Oven | Mythstories

Dydd Sadwrn 04 Tachwedd | 10.30am – 12.30pm | Yn addas ar gyfer oedran* 5+ | £5 (y person) / AM DDIM
Sesiwn adrodd stori gyda thro.  Gan ddechrau gyda'r stori, 'Skunk in the Oven', gofynnir i gyfranogwyr gyflwyno atebion i ddilema, a bydd teuluoedd yn cael eu gwahodd i greu eu Kamishibai eu hunain (blychau adrodd straeon Japaneaidd). 

Kitchen Etching and Printing | Zoe Needle

Dydd Sadwrn 11 Tachwedd | 10.30am - 12.30pm | Yn addas ar gyfer oedran* 6+ | £5 (y person) / AM DDIM**
Bydd cyfranogwyr yn archwilio’r broses o wneud marciau i greu darluniau llinell syml a chreu printiau yn defnyddio peiriant gwneud pasta!

Leftovers | Amy Sterly

Dydd Sadwrn 18 Tachwedd | 10.30am – 1pm | Yn addas ar gyfer oedran* 3+ | £5 (y person) / AM DDIM**
Byddwn yn gwneud collages disgleiriog ar gyfer y Nadolig i chi fynd adref gyda chi, allan o ddarnau o sgrap ac eitemau i’w hailgylchu!

Festive Wreaths and Garlands | Nicole Hudson

Dydd Sadwrn 25 Tachwedd | 10.30am – 1pm | Yn addas ar gyfer oedran* 5+ | £5 (y person) / AM DDIM**
Bydd cyfranogwyr yn cael eu hannog i ddatblygu eu technegau crefft er mwyn creu torch neu arlant Nadoligaidd.

Festive Wrapping Paper | Nicole Hudson

Dydd Sadwrn 02 Rhagfyr | 10.30am - 1pm | Yn addas ar gyfer oedran* 5+ | £5 (y person) / AM DDIM**
Gweithdy argraff,u lle mae cyfranogwyr yn dylunio eu patrymau, stampiau unigryw a rholiau eu hunain i argraffu papur lapio Nadoligaidd.

Festive Gingerbread Houses | Sophie Scharer

Dydd Sadwrn 09 Rhagfyr | 10.30am - 12.30pm | Yn addas ar gyfer oedran* 5+ | £5 (y person) / AM DDIM**
Printiwch eich tŷ sinsir eich hun. Torrwch ffenestri a phethau nodweddiadol ar gyfer y tŷ, a phrintiwch eisin ac eira addurniadol, ac ychwanegwch goeden Nadolig a dyn eira i gwblhau'ch tirlun gaeaf.

Tocynnau a Bwcio

*Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn
£5 (y person) / AM DDIM**
** Mae nifer cyfyngedig o leoedd AM DDIM ar gael i'r rhai hynny sy'n byw o fewn ardaloedd Dechrau'n Deg (rhaid bwcio ymlaen llaw)
01686 625041 |  desk@orieldavies.org 

 

Efallai y byddai gennych ddiddordeb yn y canlynol hefyd:

Messy Kitchen | Gweithdy i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen (Dydd Sadwrn Ionawr)>

Sesiynau sydd i ddod