Ysgrifennu gyda Sylw a Theimlad

Ysgrifennu gyda Sylw a Theimlad  Dydd Mercher 10, 17, 24 Hydref; 7, 14, 21, 28 Tachwedd; 5 a 12 Rhagfyr ... mwy >

Adar Rhyfedd Wedi’u Ffeltio â Nodwydd gyda’r Artist Ruth Packham

(Dylid cadw lle erbyn 3 Tachwedd) Treuliwch y diwrnod yn gweithio gyda ffibr gwlân Prydeinig i gerflunio / nodwyddo eich ... mwy >

Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh

Mae Rusty Winterbottom yn The Kitchen!

Dydd Sadwrn, 4 Tachwedd 2017

Mae Mrs Winterbottom yn arbenigwraig ym mhopeth sy'n gysylltiedig â’r gegin, gan gynnwys coginio, gweini, golchi llestri a sychu arwynebau sgleiniog.

Bydd Mrs Winterbottom yn diddanu ymwelwyr i The Kitchen, gyda straeon sy'n ymwneud â’r gegin.
Bydd hi'n rhoi beiro ar bapur ac yn creu cerddi yn y fan a'r lle i ymwelwyr am unrhyw eitemau cegin o'u dewis.

Mae Mrs Winterbottom yn awyddus i hyfforddi prentisiaid i barhau â'i gwaith da. Bydd hi'n cynnig hyfforddiant mewn pethau pwysig fel addurno cacennau, glanhau popty, plygu ‘serviette’ a gwneud defnydd da o fwyd dros ben.

Dewch i gwrdd â hi:

Ddydd Sadwrn 04 Tachwedd 2017 | 1pm – 5pm
Addurno cacennau gyda Rusty Winterbottom | Gweithgaredd i’r teulu

Ddydd Sadwrn 25 Tachwedd 2017 | 1pm – 5pm
Coginio – heb goginio, gyda Rusty Winterbottom | Gweithgaredd i’r teulu

Dydd Gwener 01 Rhagfyr 2017 | 10am – 5pm
Adrodd straeon a barddoniaeth gyda Rusty Winterbottom | Ar agor i bawb

Dydd Gwener 12 Ionawr 2018 | 10am – 5pm
Adrodd straeon a barddoniaeth gyda Rusty Winterbottom | Ar agor i bawb

Mae Rusty Winterbottom yn The Kitchen wedi cael ei raglennu fel rhan o The Kitchen sef prosiect untro a gofod digwyddiadau Oriel Davies, sy'n rhedeg tan 27 Ionawr 2017.

Gan adeiladu ar gyflawniadau The Drawing Room yn y flwyddyn gyntaf, The Kitchen ydy rhifyn nesaf Open Space, sef prosiect peilot dwy flynedd sy'n rhedeg ochr yn ochr, ac yn ychwanegol at raglenni arddangos a dysgu presennol yr Oriel.

Rhagor o wybodaeth >

Ynghylch Mrs Winterbottom

Y storïwr, awdures a’r bardd arobryn Fiona Collins ydy Rusty Winterbottom - Dynes Cinio eich Breuddwydion.

Mae Fiona Collins yn storïwr sy'n adrodd hanesion traddodiadol o bob cwr o'r byd, ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn straeon am ferched a genethod cryf, a Hanesion Cymru.

Mae Fiona wedi bod yn storïwr proffesiynol am fwy na phump ar hugain o flynyddoedd, ac mae hi’n gweithio gyda phlant o bob oedran a gallu mewn amrywiaeth eang o leoliadau. Mae hi'n adrodd straeon yn Saesneg, ei mamiaith, ac yn Gymraeg, ei hail iaith, ac yn gweithio'n ddwyieithog gyda dysgwyr Cymraeg.

Mae Fiona wedi ysgrifennu pedwar llyfr o chwedlau gwerin Cymreig. Y diweddaraf yw ‘North Wales Folk Tales for Children,’ a gyhoeddwyd ym mis Mai 2016, a'i chyntaf oedd ‘Denbighshire Folk Tales’.

Sesiynau sydd i ddod