Messy Kitchen | Gweithgaredd i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen

Mae Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau a gweithdai creadigol ar foreau Sadwrn yn mwy >

Yn agor – Cyfnod Preswyl Litmus (rhan 4) gan Paul Eastwood

Mae Oriel Davies yn estyn ... mwy >

Yn agor - Arddangosfa 'colourfelt' gan Andreas Rüthi

Mae Oriel Davies yn estyn gwahoddiad cynnes i chi i agoriad yr arddangosfa 'colourfelt' gan Andreas Rüthi. Bydd lluniaeth ar gael. ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Mae Rusty Winterbottom yn The Kitchen!

Dydd Gwener, 12 Ionawr 2018

Mae Mrs Winterbottom yn arbenigwraig ym mhopeth sy'n gysylltiedig â’r gegin, gan gynnwys coginio, gweini, golchi llestri a sychu arwynebau sgleiniog.

Bydd Mrs Winterbottom yn diddanu ymwelwyr i The Kitchen, gyda straeon sy'n ymwneud â’r gegin.
Bydd hi'n rhoi beiro ar bapur ac yn creu cerddi yn y fan a'r lle i ymwelwyr am unrhyw eitemau cegin o'u dewis.

Mae Mrs Winterbottom yn awyddus i hyfforddi prentisiaid i barhau â'i gwaith da. Bydd hi'n cynnig hyfforddiant mewn pethau pwysig fel addurno cacennau, glanhau popty, plygu ‘serviette’ a gwneud defnydd da o fwyd dros ben.

Dewch i gwrdd â hi:

Ddydd Sadwrn 04 Tachwedd 2017 | 1pm – 5pm
Addurno cacennau gyda Rusty Winterbottom | Gweithgaredd i’r teulu

Ddydd Sadwrn 25 Tachwedd 2017 | 1pm – 5pm
Coginio – heb goginio, gyda Rusty Winterbottom | Gweithgaredd i’r teulu

Dydd Gwener 01 Rhagfyr 2017 | 10am – 5pm
Adrodd straeon a barddoniaeth gyda Rusty Winterbottom | Ar agor i bawb

Dydd Gwener 12 Ionawr 2018 | 10am – 5pm
Adrodd straeon a barddoniaeth gyda Rusty Winterbottom | Ar agor i bawb

Mae Rusty Winterbottom yn The Kitchen wedi cael ei raglennu fel rhan o The Kitchen sef prosiect untro a gofod digwyddiadau Oriel Davies, sy'n rhedeg tan 27 Ionawr 2017.

Gan adeiladu ar gyflawniadau The Drawing Room yn y flwyddyn gyntaf, The Kitchen ydy rhifyn nesaf Open Space, sef prosiect peilot dwy flynedd sy'n rhedeg ochr yn ochr, ac yn ychwanegol at raglenni arddangos a dysgu presennol yr Oriel.

Rhagor o wybodaeth >

Ynghylch Mrs Winterbottom

Y storïwr, awdures a’r bardd arobryn Fiona Collins ydy Rusty Winterbottom - Dynes Cinio eich Breuddwydion.

Mae Fiona Collins yn storïwr sy'n adrodd hanesion traddodiadol o bob cwr o'r byd, ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn straeon am ferched a genethod cryf, a Hanesion Cymru.

Mae Fiona wedi bod yn storïwr proffesiynol am fwy na phump ar hugain o flynyddoedd, ac mae hi’n gweithio gyda phlant o bob oedran a gallu mewn amrywiaeth eang o leoliadau. Mae hi'n adrodd straeon yn Saesneg, ei mamiaith, ac yn Gymraeg, ei hail iaith, ac yn gweithio'n ddwyieithog gyda dysgwyr Cymraeg.

Mae Fiona wedi ysgrifennu pedwar llyfr o chwedlau gwerin Cymreig. Y diweddaraf yw ‘North Wales Folk Tales for Children,’ a gyhoeddwyd ym mis Mai 2016, a'i chyntaf oedd ‘Denbighshire Folk Tales’.

Sesiynau sydd i ddod

  1. Dydd Gwener, 12 Ionawr 2018